मजकूराशीं उडकी मार

फ्रेड्रिक चॅपमन रॉबिन्स

विकिपीडिया कडल्यान

फ्रेड्रिक चॅपमन रॉबिन्स (जल्म - 25 ऑग्सट 1916, ऑबर्न, अँलाबॅमा मरण: ) अमेरिकन बालरोगतज्ञ आनी सूक्ष्मजीववैज्ञानिक. बालपक्षाघाताच्या (polio) व्हायरसांच्या विविध मानवी संवर्धित ऊतकांत वाड करुं येता हो सोद लायिल्लेखातीर रॉबिन्साक जॉन फ्रँक्लिन एंडर्स आनी टॉमस हकल वेलर हांचे वागंडा 1954 वर्साचें वैजकी वा शरीरक्रियाविज्ञानाचो नोबॅल पुरस्कार वांटून मेळ्ळो.

ताणें मिसुरी विद्यापिठाच्यो ए. बी . (1939) आनी बी. एस्. (1938) ह्यो पदव्यो घेतल्यो आनी 1940 वर्सा मेरेन ताणें बॉस्टनांतल्या चिल्ड्रन्स हॅस्पिटल मेडिकल सँटरांत सूक्ष्मजंतुविज्ञानाचो निवास वैज म्हणून काम केलें. उपरांत ताणें अमेरिकेच्या सेनादलाच्या पंदरावे वैजकी प्रयोगशाळेंत ताणें व्हायरसा आनी रिकेट्सियाजन्य रोग विभागाचो मुखेल म्हणून अमेरिका, उत्तर आफ्रिका आनी इटलींत चार वर्सां काम केलें. ह्या काळांत ताणें संसर्गजन्य यकृतशोथ, प्रलापक सन्निपात ज्वर (टायफस ज्वर) आनी क्यू ज्वर हांचेर संशोधन केलें आनी वांगडाच निदानात्मक चिल्ड्रन्स हॅस्पिटल मँडिकल सँटरांतलें आपलें प्रशिक्षण ताणें फुडें चालू दवरुन 1948 वर्सा पुराय केलें. 1950 वर्सा मेरेन तेच संस्थेच्या करतना तो नॅशनल रिसर्च कौन्सिलाच्या व्हायरसजन्य रोग विशयाचो वरिश्ठ अधिछात्र आशिल्लो.

एंडर्स हाचेवांगडा काम करतना रॉबिन्सान पोलिओक कारणीभूत आशिल्ल्या व्हायरसाची संवर्धित ऊतकांत वाड करपाविशीं आनी तातुंतल्या तंत्राचो हेरकडेन उपेग करपाविशीं खूब संशोधन केलें. हो व्हायरस तंत्रिका ऊतकाच्या भायर वाडूंक शकता आनी चडसो तो शरिराच्या तंत्रिकाबाह्रा ऊतकांत अस्तित्वांत आसता आनी उपरांतूच तो मेंदूच्या तळा कडल्यान भागांत आनी मेरुरज्जूच्या कांय भागांनी आक्रमण करता, अशें रॉबिन्स आनी ताच्या वांगड्यांनी प्रस्थापीत केलें.

ह्या संशोधनाक लागून पोलिओवयली लस तयार करपाक, प्रकृश्ट निदान पद्दत विकसत जावपाक आनी वेगवेगळे नवे व्हायरस वेगळे जावपाक आदार मेळ्ळो. हाचेभायर रॉबिन्स हाणें गालगुटां, सरपी(herpes) आनी गोरवांची देवी हांकां कारण आशिल्ल्या व्हायरसांचोय अभ्यास केलो. इ. स. 1952 वर्सा हार्व्हर्ड मॅडिकल स्कूल, चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल आनी मॅसॅच्युसॅट्स जनरल हॉस्पिटलांत सहयोगी वैज. सहयोगी संचालक, संशोधन अधिछात्र अशा विंगड विंगड पदांचेर ताची नेमणूक जाली. फुडें त्याच वर्सा तो क्लिव्हलँड (ओहायओ) च्या वॅस्टर्न रिझर्व्ह युनीव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसीन हातूंत बालरोगविज्ञानआनी संपर्कजन्य रोग विभागाचो संचालक जालो. 1966 वर्सा तो केस वॅस्टर्न रिझर्व्ह युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिनाचो अधिश्ठातो आनी 1980 वर्सासावन गुणश्री अधिश्ठातो आसा.

रॉबिन्स, नॅशनल अँकॅडेमी ऑउ सायन्सीस आनी अमेरिकन फिलॉसॉफिकल सोसायटी ह्या संस्थांचो वांगडी आसून वैजकी शिक्षण, बालरोगविज्ञान, संपर्कजन्य आनी संसर्गजन्य रोग हेविशीं वेगळ्या वेगवेगळ्या समित्यांचो वांगडी अध्यक्ष वा सल्लागार म्हणून ताणें काम केलें. नोबॅल पुरस्काराभायर ताका जॉन कॅरोल, मिसूरी आनी न्यू मेक्सिको ह्या विद्यापिठांच्यो मानादीक पदव्यो तेच भाशेन दुसऱ्या म्हाझुजांतले खाशेले सेवेखातीर ब्राँझ स्टार (1945), मीड जॉन्सन पुरस्कार (1953) आनी मॅडिकल म्युच्युअल ऑनर पुरस्कार (1969) हे भोवमान मेळ्ळे. व्हायरस आनी रिकेट्सियाजन्य रोगांविशींचे ताचे संशोधनात्मक निबंद उजवाडा आयल्यात.

संदर्भ[बदल]