बडिशेप

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

बडिशेपीचें झोप सादारण दोन मिटर उंचायेचें आसात. हांची फुलां हळडुवीं ताका बारीक लांबट फळां लागतात. ह्या फळांक उब्या रेशो आसतात. जिऱ्याइतलीच बारीक आनी सुगंधी अशी एक बडिशेपेची वेगळी जात आसता. ते भायर रानटी जातिची बडिशेप म्हण तिसरो एक प्रकार आसता. वेपार करपाखातीर बडिशेपेची लागवड करतात. मसाल्यांत ताचो वापर करतात. जेवणाचें पचन वेवस्तीत जावचें म्हण जेवण जातकच बडिशेप खावपाची प्रथा आसा.

बडिशेपीचो फायदो[बदल]

आनी खोंकली मारत वा धांप लागल्यार बडिशेप खडीसाकरे वांगडा खावची. बडिशेप कुडींतल्या रसधातुचे पोशण करता आनी काळजाक बऱ्याक पडटा. तशेंच आंगाक जळजळ पडल्यार लेगीत ती उपेगी पडटा. भूक उणावप, अजीर्ण जावप, तान लागप, उल्टी जावप, पोटांत मुड्डून पातळ परसाकडेन जायत जाल्यार बडिशेप खावंची. बडिशेप खाल्ल्यार संडासाक सडसडीत जाता. तशेंच बडिशेपीच्या झाडाच्या मुळांचो चुर्ण पोटांत घेतल्यार बिकांत संडासाक साफ जाता. वाताक लागून पोटांत दुखत वा वळत जाल्यार बडिशेप खावंची. अजीर्ण जावन भुरग्यांच्या पोटांत दुखत वा वाताक लागून घुडघूडत जाल्यार बडिशेपीचो काढो करून पियेवपाक दिवचो. तशेंच जोर येत, खोंकली मारत वा पातळ परसाकडेन जायत जाल्या हो काढो उपेगी पडटा.

बडिशेप खाल्ल्यार मेंदुचें कार्य सुदरता तशेंच बुद्धी वाडपाक मदत जाता. तशेंच दोळ्यांक लेगीत ही बडिशेप बऱ्याक पडटा. म्हूण ल्हान भुरग्यांक बडिशेप दिल्यार तांचे वयले गूण वाडपाक मदत जाता. ल्हान भुरग्यां सकाळचे बडिशेब बडिशेपीचे उदक दिल्ल्यान भुरग्यांचे आख्खो दिसभर पचन बरें उरता. जेन्ना आमी खानावळींत जेवपाक वयतात तेन्ना आमका खानावळींत बडीशेप दितातच कारण बडिशेप खाल्ल्यार उपरांत तोंडाक येवपी हिमसाणीचो वास वता.

बडिशेपीचे बायलांक जावपी फायदे[बदल]

बाळंतिणीक बडिशेप सदांच खावपाक दिल्यार तिचे दूद वाडपाक मदत जाता. म्हयन्याचे पाळये वेळार त्रास जायत जाल्यार लेगीत बडिशेप बऱ्याक पडटा. एखाद्याक मुतपाक त्रास जायत, मुतपाक कमी जायत वा अजिबात जायना जाल्यार बडिशेप खावची. पोटांत दुखता, सादेदुखींत बडिशेपीचें तेल त्या भागार चोळचे. आंगाक दुख आनी सूज आयल्यार बडिशेपीच्या काढ्यान तो भाग शेकचो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बडिशेप&oldid=201697" चे कडल्यान परतून मेळयलें