मजकूराशीं उडकी मार

बायो

विकिपीडिया कडल्यान

बायो – Cassia fistula. सामान्य नांव – बायो (कों), बहावा (म),अमलतास (हिं),गोल्डन शॉवर ट्री (इं)

वनस्पतीशास्त्रीय वर्णन[बदल]

मध्यम आकाराचें झाड 10-20 मी.वाडपी. पानां गळटात.15-60 सें.मी. लांब दोशीं तीन ते आठ पानाच्या पाकळ्यांच्यो जोडयो आसतात. प्रत्येक पानाची पाकळी 7-29 सें.मी. लांब आनी 8-9 सें.मी. रुंद आसता. फुलां सकल हुमकळपी घोंसांक जातात.घोंस 20-40 सें.मी. लांब आनी प्रत्येक फुल 4-7 सेंमी. व्यासाचें पांच हळडव्या एकाच आकाराच्या पाकळ्यांचें आसता. फळ एक 30-60 सें.मी.व्यासाचें पांच हळडव्या एकाच आकाराच्या पाकळ्यांचें आसता. फळ एक 30-60 सें.मी. लांबायेची आनी 1.5-2.5 रुंदायेची सांग आसता.तातूंत कितल्योशोच बियो आसतात आनी ती तिखशी आसता.

खंय खंय मेळटा[बदल]

भारतांतले नीज,भारतभर सांपडटा.गोयंतय सगल्याक मेळटा.रोगाचेर, जोर,पोटांतल्यो कळा,

उपेग[बदल]

  • बियो,फुलां आनी फळां कातीच्या आनी कुश्टरोगाचेर उपचार करुंक वापरतात.बियांत भायरी,पोटांतली वायू ना करप आनी जोर उणावपाचे गुणधर्म आसतात.
  • फुलां कातीचे रोग निवळावंक वापरतात. तातूंत ऍस्ट्रीन्जंट, जोराचें वखंद,जखम पेखोवपाचे गुणधर्म आसतात.
  • पिकी सांग पारंपारीक वखदांनी भायरी म्हण वीपरतात.
  • मूळ काळजाच्या दुयेंसाचेर, अस्वस्थताय,संधीवात, रकतस्रव,जखम, व्रण,पुळी बी चेर गुणकारी आसता.
  • फळांचो घीर भुरगीं आनी गुरवार बायलांखातीर सुरक्षीत भायरी म्हण वापरतात.
  • पानांतय भायरेचे गुणधर्म आसतात.

वापरांत येवपी भाग[बदल]

बियो, फुलां,फळां, मूळ आनी पानां.

लागवड[बदल]

बियां कडसून.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बायो&oldid=201729" चे कडल्यान परतून मेळयलें