बी. जे. मेडिकल कॉलेज

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

बी.जे. मेडिकल कॉलेज (BGMC) येक वयजुकी कलेज जी पुण्यांत आसा. जी भारताच्या म्हाराश्ट्रांत पडटा. कलेजिचो कार्भार म्हाराश्ट्राचो सर्कार चलयता जांतुंत तपासप आनी बीन/आल्द्लें तपास्पाचे विभाग आसात जे सासन गेनेराल हस्पिताला सांगाताक वावुर्तात. ही कलेज बिरांजी जिजिभय हाणें १८७८ वर्सा स्थापलली..

इतिहास[बदल]

ब.ज. मेदिचाल शाळा १८७८ वर्सा सुरू जाली आनी ती उपरांत पूर्ण ब.ज.मेदिचाल कलेज कशी १९४६ वर्सा बदल्पांत आयली.