बेतकी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
प्रकार गांव
थळावें नांव बेतकी
तालुका नांव फोंडें
जिल्लो नांव उत्तर गोंय
राज्य नांव गोंय
जिल्लो उत्तर गोंय
तालुका_नांवां फोंडें
लागींचे शार PONDA
क्षेत्रफळ एकूण 6.29
लोकसंख्या एकूण 1707
लोकसंख्या वर्स 2011
लोकसंख्या घनत्व 271
लोकसंख्या पुरुश 871
लोकसंख्या स्त्री 836
लिंग गुणोत्तर 959
अधिकृत भास कोंकणी


बेतकी (६२६८४४)[बदल]

बेतकी हें उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या फोंडें तालुक्यातल्या ६२९ हेक्टर क्षेत्राचे गांव आसून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गांवांत ३८२ कुटुंबाचे पुराय १७०७ लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार PONDA २२ किलोमीटर अंतराचेर आसा. हांगा ८७१ दादले आनी ८३६ बायला आसा. हांगा अनुसूचित जातीचे लोक ८० आसून अनुसूचित जमातीचे ६९८ लोक आसात. ह्या गांवाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक ६२६८४४ [1] आसा. {{माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र

साक्षरताय[बदल]

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: १३२१
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: ७२६ (८३.३५%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ५९५ (७१.१७%)

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

गांवांत ३ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. 
गांवांत ३ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. 
सगळ्यांत लागीं कनिष्ठ माध्यमिक शाळा (CANDOLA C T) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं माध्यमिक शाळा (CANDOLA C T) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमिक शाळा (CANDOLA C T) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय (CANDOLA C T) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BANDORA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय (BAMBOLIM C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं वैवस्थापन संस्था (PANAJI) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक (PANAJI) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा (BANDORA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र (PONDA) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.
सगळ्यांत लागीं अपंगांखातीर खाशेली शाळा (QUELA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजिक आरोग्य केंद्र १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्रसूती आनी बालकल्याण केंद्र आसा. गांवांत १ क्षयरोग उपचार केंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत १ कुटुंब कल्याणकेंद्र आसा.


वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

गांवांत ५ अन्य पदवीधर वैजक वेवसाय आसा.

गांवांत ३ पिढीजात वैद्य आसा.

पिवपाचे उदक =[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नशिल्लें उदक पुरवण ना. गांवांत धापिल्लें बांयचें उदक पुरवण ना. गांवांत उघड्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत हॅन्डपंपचें उदक पुरवण ना. गांवांत ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलाचो उदक पुरवण ना. गांवांत झरीचें उदक पुरवण आसा. गांवांत न्हय/खाजनाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत तळी/कोंड उदक पुरवण आसा. गांवांत अन्य पद्धतीचे उदक पुरवण ना.

नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्ध ना. गांवांत उघडें गटार उपलब्ध आसा. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक हें क्षेत्र पुराय तरेन स्वच्छता अभियानांत ना. गांवांत न्हाणीघर आनी सार्वजनीक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनीक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्र ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत सामुहीक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनी येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं पोस्ट ऑफीस १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत उप पोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत पोस्ट आनी तार ऑफीस उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं पोस्ट आनी तार ऑफीस ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवाचो पीन कोड ४०३१०७ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत मोबायल फोन सुविधा उपलब्ध आसा. गांवांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं इंटरनेट सुविधा ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत खाजगी कूरियर उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं खाजगी कूरियर ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं रेल्वे स्थानक ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत ऑटोरिक्षा वा टमटम उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं ऑटोरिक्षा वा टमटम ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं टॅक्सी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं व्हॅन ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रीक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी अन्य जनावरांनी ओडिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गांवांत समुद्र/न्हय बोट सेवा उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं समुद्र/न्हय बोट सेवा ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं राज्य महामार्ग १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. जिल्ल्यातलो हेर रस्ते गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं जिल्ल्यातलो हेर रस्ते ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वाहतुकी करपासारखो जलमार्ग ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं एटीएम ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत वेपाराविशी सावकारी पेडी उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं वेपाराविशी सावकारी पेडी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं सहकारी सावकारी पेडी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं शेतकी कर्ज संस्था ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं स्वंयसहाय्य गट ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्ध आसा. गांवांत मंडी/कायमचे बाजार उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं मंडी/कायमचे बाजार ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत आठवडयाचो बाजार उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं आठवडयाचो बाजार ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.

आरोग्य, पोशण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोशण आहार केंद्र) उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत बालवाडी (पोशण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत आनीक पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं खेळांमळ ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत खेळ/मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह/व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं चित्रपटगृह/व्हिडिओ केंद्र १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक पुस्तकालय ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक वाचनालय ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत खबरांपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जल्म मृत्यू नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर शिंयाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर शिंयाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामाखातीर शिंयाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. ० वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर शिंयाळ्यांत (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

बेतकी ह्या गांवांत जमिनीचो वापर सकयल दिल्ल्या प्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान : ०
 • शेतकामा खातीर ना वापरिल्ली जमीन: २२०
 • ओसाड आनी लागवड ना केल्ली जमीन: ०
 • कुरणे आनी हेर मळ: ०
 • वेगवेगळी झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: ०
 • लागवड योग्य पडींग जमीन: १००
 • कायम स्वरूपी पडींग जमीन: ०
 • सद्या स्थितींत पडींग जमीन: ०
 • पिकां सकयली जमीन: ३०९
 • एकूण कोरड व्हांवपी जमीन: २३८
 • एकूण बागायत जमीन: ७१

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशें आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ०
 • बांयो / कूप नलिका: ०
 • तळी: ७१
 • ओढे: ०
 • हेर: ०

उत्पादन[बदल]

बेतकी ह्या गांवांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता( महत्वाचें सकयल दिल्ल्या प्रमाण): ARECANUTS,COUNTRY LIQUOR,RICE [[वर्ग:उत्तर गोंय]] [[वर्ग:फोंडें]] [[वर्ग:उत्तर गोंय जिल्ल्यांतले गांव]]

संदर्भ[बदल]

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बेतकी&oldid=174534" चे कडल्यान परतून मेळयलें