भिंडां (पिडा)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

भिंडां(पिडा)

ताळ्यांत जाबेचे देनूय कुसींनी वाटकुळ्या आकाराचे आनी रगताच्या धव्या लस-पेशींनी भरिल्ले भिंडांच्या आकाराचे गुळे.हें गुळे अन्नांत आनी नळी उस्वासाची नळी हांच्या तोंडारुच आसून ते अन्नांत आनी हवेंत आशिल्ल्या जंतूंचें निर्मुलन करता आसतना ल्हव ल्हव करुन बिंडांक डातूंचो संसर्ग जाता आनी तेवरवीं भिंडांकूच सूज येता.हाकाच भिंडां येवप (सूज येवप)वा टॅाव्सिलायटीस अशें म्हण्टैात.भिंडां सुजपाच्या कालमानाप्रमाण भिंडां येवपाचे दोन प्रकार आसातात.एक तात्पुरत्या स्वरुपाचीं खर आनी दुसरीं परत परत उचकपी जून स्वरुपाचीं(chronic).

मनशाच्या शरिरांत कसल्याय रोगजंतूंचो शिरकाव जातकच पांच तरांची लक्षणां दिसूंक लागतात.तीं म्हळ्यार तो भाग तांबडो जावप,त्या भागाक सूज येवप,दूखूंक लागप,तितलोच भाग हून जावप तशेंच त्या भागाच्यान नित्याचें काम करुंक जमना जावप.अशेंच तरेन भिंडांकूय हीं पांच लक्षणां जातात.चड करुन ५ ते १० वर्सां पिरायेच्या बुरग्यांक परतून परतून थंडी जावप तांची भिंडां सुजतात आनी दुखूंक लागतात.उस्वास घेवंक त्रास जाता,नाक चोंदता,तेन्ना तोंडांतल्यान उस्वास घेवंचो पडटा.अशें परतून परतून जाता तेन्ना ताका क्रॅानीक टॅान्सिलायटीस अशें म्हण्टात.अशैव्ळार तीं काडून उडोवप चड फायद्याचें आनी ब-याक पडटा.

पयलींच्या काळांत,भिंडांक आनीक एक रोग जातालो तो म्हळ्यार डिफ्तेरिया वा कांटेल वा घटसर्प.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=भिंडां_(पिडा)&oldid=176059" चे कडल्यान परतून मेळयलें