मजकूराशीं उडकी मार

भिरोंडे

विकिपीडिया कडल्यान
प्रकार गांव
तालुका नांव सत्तरी
क्षेत्रफळ एकूण २.७८
लोकसंख्या एकूण ४७६
लोकसंख्या स्त्री २३२
लिंग गुणोत्तर ९५०


भिरोंडे (६२६८३०)[बदल]

भिरोंडे हे उत्तर गोवा जिल्ह्यातल्या सत्तरी तालुक्यातील २७७.५६ हेक्टर क्षेत्राचे गांव आसून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गांवात १२६ कुटुंबाचे व पुराय ४७६ लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार VALPOI ८ किलोमीटर अंतरावर आसा. हांगा २४४ दादले आनीक २३२ बायला आसा. हांगा अनुसूचित जातीचे लोक १२ आसून अनुसूचित जमातीचे ० लोक आसात. ह्या गांवाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक ६२६८३० [1] आसा.

साक्षरता[बदल]

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: ३८८
 • साक्षर पुरुष लोकसंख्या: २११ (८६.४८%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: १७७ (७६.२९%)

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

गावात १ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. गांवात १ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. सगळ्यांत लागी कनिष्ठ माध्यमिक शाळा (ADVOI) ५ किलोमीटर परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी माध्यमिक शाळा (ADVOI) ५ किलोमीटर परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी उच्च माध्यमिक शाळा (VALPOI) ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी पदवी महाविद्यालय (SANQUELIM) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BANDORA C T) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी वैजकी महाविद्यालय (BAMBOLIM C T) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी वैवस्थापन संस्था (PENHA-DE-FRANCA C T) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी पॉलिटेक्निक (MAEM) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा (ONDA C T) ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र (VALPOI) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी अपंगांखातीर खाशेली शाळा (BICHOLIM) १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागी समाजिक आरोग्य केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी प्राथमिक आरोग्य केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात १ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागी प्रसूति आनी बालकल्याण केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी क्षयरोग उपचार केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी अॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी दवाखानो १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागी पशुवैजकी रुग्णालय ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा.

गांवात १ कुटुंब कल्याणकेंद्र आसा.

वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

पिवपाचे उदक[बदल]

गांवात शुद्धिकरण केल्ले नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवात शुद्धिकरण ना केल्ल्या नळाचें उदक पुरवण ना. गांवात धापिल्ल्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गावात उघडया बांयचें उदक पुरवण ना. गावात हॅन्डपंपच्या उदक पुरवण ना. गावात ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलाचो उदक पुरवण ना. गावात झरीचें उदक पुरवण ना. गावात न्हय/खारीजाचें उदक पुरवण आसा. गावात तळी/कोंड उदक पुरवण आसा. गावात अन्य पद्धतीचे उदक पुरवण ना.

नितटळकाय[बदल]

गावात बंद गटारव्यवस्था उपलब्ध ना. गावात उघडी गटारव्यवस्था उपलब्ध ना. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक. हो क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता अभियानात ना गावात न्हाणीघर आनी सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गावात न्हाणीघर सोडून सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गावात ग्रामीण उत्पादक केंद्रे ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गावात ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गावात सामूहिक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनीक येरादारी[बदल]

गावात पोस्ट ऑफिस उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी पोस्ट ऑफिस १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात उपपोस्ट ऑफिस उपलब्ध आसा. गावात पोस्ट आनीक तार ऑफिस उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी पोस्ट आनीक तार ऑफिस १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावाचो पिन कोड ४०३५०६ आसा. गावात दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गावात सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात मोबाईल फोन सुविधा उपलब्ध आसा. गावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी इंटरनेट सुविधा १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात खाजगी कूरियर उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी खाजगी कूरियर १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात शासकीय बस सेवा उपलब्ध आसा. गावात खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गावात रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी रेल्वे स्थानक १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात ऑटोरिक्षा व टमटम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी ऑटोरिक्षा व टमटम ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गावात टॅक्सी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी टॅक्सी १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात व्हॅन उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी व्हॅन १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गावात सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गावात सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गावात बैल आनी अन्य जनावरांनी ओढिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गावात समुद्र/नदी बोट सेवा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी समुद्र/नदी बोट सेवा १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गावाक जोडू ना.सगळ्यांत लागी राष्ट्रीय महामार्ग १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गावाक जोडू ना.सगळ्यांत लागी राज्य महामार्ग १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. जिल्ह्यातलो मुखेल रस्तो गावाक जोडू ना.सगळ्यांत लागी जिल्ह्यातलो मुखेल रस्तो ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. जिल्ह्यातलो अन्य रस्तो गावाक जोडू ना.सगळ्यांत लागी जिल्ह्यातलो अन्य रस्तो ५ किलोमीटर परस कमी अंतराचेर आसा.


सगळ्यांत लागी वाहतुकी करपासारखो जलमार्ग १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गावात एटीएम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी एटीएम १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात वेपाराविशी सावकारी पेडी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी वेपाराविशी सावकारी पेडी १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी सहकारी सावकारी पेडी ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गावात शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी शेतकी कर्ज संस्था ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गावात स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध आसा. गावात रेशन मांड उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी रेशन मांड १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात मंडी / कायमचे बाजार उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी मंडी / कायमचे बाजार १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गावात आठवडयाचो बाजार उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी आठवडयाचो बाजार ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गावात कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी कृषी उत्पन्न बाजार समिती १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा.

आरोग्य पोषण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गांवांत अंगणवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत आशा स्वयंसेविका उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) ५ ते १० किलोमीटर अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागी चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र १० किलोमीटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध आसा. गांवांत खबरेपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जन्म मृत्यु नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

भिरोंडे ह्या गावात जमिनीचो वापर सकयलदिल्ल्याप्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान: ०
 • शेतकामाखातीर ना वापरिल्ली जमीन: ४.५
 • ओसाड आनी लागवड ना केल्ली जमीन: २८.०७
 • कुरणे आनी अन्य मळ: ०
 • विबिन्न झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: २०३.७
 • लागवडयोग्य पडीक जमीन: १३.२६
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: ३.२
 • सद्यस्थितींत पडीक जमीन: ७
 • पिकांसकयली जमीन: १७.८३
 • एकूण कोरडव्हावपी जमीन: १३.६५
 • एकूण बागायत जमीन: ४.१८

सिंचन सुविधा[बदल]

सिंचन करपाखातीर स्रोत अशे आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ४.१८
 • विहिरी / कूप नलिका: ०
 • तलाव / तळी: ०
 • ओढे: ०
 • इतर: ०

उत्पादन[बदल]

भिरोंडे ह्या गावी पुढील वस्तूंचे उत्पादन होते ( महत्वाच्या उतरत्या अनुक्रमाने): CASHEW NUTS, COUNTRY LIQUOR, BAMBOO WORK, ARECANUTS, CARPENTRY, RICE, PAINTINGS.

संदर्भ[बदल]

Census of India 2011 - http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=भिरोंडे&oldid=201793" चे कडल्यान परतून मेळयलें