मडकय

विकिपीडिया कडल्यान

मडकय हें उत्तर जिल्ल्यांतल्या फोंडें तालुक्यांतलें १२.५ चौ. किमी. क्षेत्राचो गांव आसून, २०११ चे जनगणने प्रमाण ह्या शारांत १४०८ कुटुंबां वा वट्ट ६२१५ लोकसंख्या आसा. जिल्लो मुख्यालय, पणजी हांगां २६ किलोमीटर अंतराचेर आसा. राज्याची राजधानी पणजी हांगां २६ किलोमीटर अंतराचेर आसा. ह्या गावांत ३१४३ दादले आनी ३०७२ बांयलां आसात. हातूंत अनुसुचीत जातीचे लोक २३ आसून अनुसुचीत जमातीचे २२५२ लोक आसात. ह्या गांवचो जनगणनेतचो स्थळ निर्देशांक ६२६८६७ [1] आसा.

लोकसंख्ये प्रमाणे शाराचो दर्जो V (लोकसंख्या_एकूण ५,००० to ९,९९९). शाराची नागरी स्थीती आसा. 'सर्वेक्षण शार'.

१ लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्लें सगळ्यांत लागींचें बेळगांव हें शार १३९ किमी अंतराचेर आसा. ५ लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्लें सगळ्यांत लागींचें PUNE हें शार ५१३ किमी अंतराचेर आसा. रेल्व स्टेशन १५ किमी अंतराचेर करमळे हांगां आसा.

हवामान[बदल]

  • पावस (मिमी.): ३६३०.४२
  • कमाल तापमान (सेल्सिअस): ३१.५३
  • किमान तापमान (सेल्सिअस): २३.५१

साक्षरता[बदल]

  • पुराय साक्षर लोकसंख्या: ४९६७
  • साक्षर दादल्यांची लोकसंख्या: २७१७ (८६.४५%)
  • साक्षर बायलांची लोकसंख्या: २२५० (७३.२४%)

नितळसाण आनी पिवपाचें उदक[बदल]

शारांत उकती गटारवेवस्था आसा. ल्हान धरणांतल्यान उदकापुरवण जाता. शाराक शुध्दीकरण केल्ल्या नळाच्या उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवणेची तांक 375 किलो लिटर आसा.

सगळ्यांत लागीं उजो पालोवपाची सुविधा फोंडा (१६ किमी) हांगां आसा.

वैजकी सुविधा (सरकारी)[बदल]

सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १६ किमी हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १८ किमी हांगां आसा. शारांत १ दवाखानो आसा. शारांत १ कुटूंब कल्याण केंद्र आसा. शारांत १ प्रसूती आनी बालकल्याण केंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूती केंद्र ८ किमी हांगां आसा. शारांत १ क्षयरोग उपचार केंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं रुग्णालय ० किमी हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय १८ किमी हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं फिरतो दवाखानो ० किमी हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं हेर वैजकीय सुविधा २५ किमी हांगां आसा.

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

शारांत ८ सरकारी प्राथमिक शाळा आसा. शारांत २ खाजगी कनिश्ठ माध्यमिक शाळा आसा. शारांत २ खाजगी माध्यमिक शाळा आसा. शारांत १ खाजगी उच्च माध्यमिक शाळा आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय (फक्त वाणिज्य) फोंडा (१८ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय (कला आणी शास्त्र) पणजी (१५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय (कला आणी वाणिज्य) बांदोडा CT (१६ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं "सरकारी पदवी महाविद्यालय (कला, शास्त्र आणी वाणिज्य)"खांडोळा CT (१० किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय- विधी पणजी (३१ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी पदवी महाविद्यालय- विद्यापीठ पणजी (३७ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय - हेर फोंडा(१६ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी वैजकी महाविद्यालय बांबोळेCT (३७ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांदोडाCT (१६ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी वैवस्थापन संस्था पणजी (३१ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी पॉलिटेक्निक पणजी (३१ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी वेवसायीक प्रशिक्षण शाळा पणजी (२५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय अनौपचारीक प्रशिक्षणकेंद्र फोंडा (१६ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी अपंगां खातीर खाशेली शाळा QUELA CT (१८ किमी) हांगां आसा.

सुविधा[बदल]

सगळ्यांत लागीं खाजगी अऩाथाश्रम QUELA CT (१० किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं नोकरी करपी बायलांकखातीर सरकारी राबीतो घर (हॉस्टेल) PENHA DE FRANCA CT (२५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी वृद्धाश्रम बांदोडा CT (५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी खेळांगण पणजी (२५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी सिनेमाघर पणजी (२५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी सभाघर फोंडा (१६ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं सरकारी भौशीक वाचपघर फोंडा (१६ किमी) हांगां आसा.

उत्पादन[बदल]

मडकय ह्या शारांत मुखा वयल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता ( म्हत्वाच्या देंवत्या अनुक्रमान): STEEL,PHARMACEUTICAL PRODUCT,HOUSE UTENSILS

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

शारांत १ राष्ट्रीय बँक आसा. शारांत २ बिगर शेतकी रीण संस्था आसा.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मडकय&oldid=201813" चे कडल्यान परतून मेळयलें