मांडवी नदी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Mandovi River view in winter cloudy day
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Mandovi Nodi

सांचो:Use dmy dates सांचो:Use Indian English

सांचो:Geobox

मांडवी न्हंयेक गोंयच्या जिविताची जीवन रेखा अशी पाचारतात. हे न्हंयचो आरंभ जांबोती जाता आनी दूधसागराच्या तशेंच वरपोहा धबधब्यांतल्यान पासार जाता. तिचो उगम कर्नाटकांतल्या देगांव गांवात जाता. जंय कांय कडेन तिका गोमती म्हण वळखतात जाचो आरंभ अस्तंत घांटाच्या भीमगड हांगासर जाता. मांडवी सांगाता जुवारी न्हंय ह्यो दोन गोंयच्या राज्याचो मुखेल न्हंयो. गोंयांत ह्या न्हयेची लांबाय ७७ किलो मीटर जावन आसा.

मांडवी नदी

मांडवी न्हंयेचो प्रवेस गोंयांत सत्तरी तालुक्यांत सान जाता. ही न्हंय कुंभारजुवें, दिवाडे आनी चोडणे हांतूंतल्यान आसपावता. दोनूय मांडवी आनी जुवारी न्हंयचें उदक अरबी दर्यांत लोटून दितात आनी एका सामान्य जाग्यार काब आग्वाद हांगासर धोको रचतात. राजधानी पणजें आनी पोरणे गोंय ही आदली गोंयची राजधानी दोनूय मांडवीच्या दाव्या धडेर उरतात. म्हापशेंची न्हंय मांडवीची ल्हान न्हंय जावन आसा.

कुंभारजुयेंचो व्हावपी व्हाळ दोनूय न्हंयेक जुळटा आनी हे खातीर मांडवी न्हंयेतल्यान गोंयचें मुखेल खनिज-लोखणाचें मीन हाडूक व्हरुक सोपे जाता. तीन गोड्या उदकाचे जुवे दिवाडी, चोडणें, आनी वाशी, ह्या न्हंयेत पोन्न्या गोयांत आस्पावतात. चोडण्याच्या लागी सलीम आली सुकण्या अभयारण्य आसा जीका नावादिक सुकण्या विनय सलीम आली हांचे नाव दिला. एक सदाची फेरीबोट हांगासरल्या रावतल्यांक ह्या जुंव्यावयले मुखेल जाग्यांचेर पाववपाक आधार दिता.

मांडवी न्हंयेचो विस्तार पणजी, व्हडविकेच्या मांडवी पूलाकडे जाता. हो पूल १९८०व्या वर्सांत कोसळ्ळो देखून तो बंद जालो. नवो बांदिल्लो पूल जड येरादारिक हाड व्हर करूंक आधार दिता. मांडवी न्हंयेच्या उदेंतीकडे पणजें आनी बेतीं गांव झुलता.

शीणवाल्या दिसांनी भोंवडेंकाराच्या मोसमांत, खास रातच्यो मांडवी न्हयेंतल्यान बोटींच्यो भोंवड्यो आसतात जांतूंत गांवप्यांचे पंगड मांडवी न्हयेक भूल घालतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मांडवी_नदी&oldid=169473" चे कडल्यान परतून मेळयलें