माधवी सरदेसाय

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

'डॉ माधवी सरदेसाय' ही एक भारतीय शिक्षणीक तज्ञ आशिल्ली. ती जाग म्हयनाळ्याची संपादक आनी प्रकाशक आशिल्ली. तशेंच ती एक विद्वान, प्रकाशक आनी बरोवपी जाणी गोंयांत कोंकणी भाशेखातीर काम केलां. तिचो जल्म '७ जुलय १९६२' वर्सा जाल्लो. ती '२२ डिसेंबर २०१४' वर्सा संवसाराक अंतरली.[1]

माधवी सरदेसाय

जीण आनी शिक्षण[बदल]

ती लिसबोआ, पुर्तुगालांत जल्मल्ली पूण मूळ मडगांवची. तिचे घोवाचें नांव राजू नायक आनी तिका दोन चलयो आसात. आसावरी नायक आनी अदिती नायक अशी तांची नांवां. तिणें आपलें मुळावें शिक्षण कोंकणी माध्यमांतल्यान घेतिल्लें. [2]तिणें मडगांव हांगच्या चौगुले म्हाविद्यालयांतल्यान इंग्लीश आनी तत्वज्ञान ह्या विशयांत पदवी मेळयल्ली.

तशेंच भासविज्ञानांत पद्युत्तर पदवी मेळयल्ली. 'कोंकणी व्याकरणाचे कांय स्वरूप' (Some Aspects of Konkani Grammar) हातूंत तिणें प्रबंद दिवन एमफिलची पदवी मेळयल्ली. 'A Comparative Linguistic and Cultural Study of Lexical Influences on Konkani' ह्या प्रबंधा खातीर तिका पी.एच.डी.ची पदवी मेळिल्ली.[3]

माधवी सरदेसाय

साहित्यीक वावर[बदल]

तत्वगिन्यान आनी इंगलीश साहित्य ह्या विशयांत मुबय विद्यापिठाची बी.ए पदवी घेवन मुखा वयल्या शिक्षणा खातीर पुण्याचे डॅक्कन कॉलेजीत शिक्षण घेतले. भासविज्ञान विशय घेवन पुण विध्यापिठाची एम ए आनी एम. फिल घेतले सधा डॉकटरेटी खातीर ह्याच विशयांत कोंकणीचेर सोद वागडा चिन्नविज्ञानाचोय अभ्यास आसा. सद्याक ती गोंय विद्यापिज्ञानाच्या कोकणी विभागांत भासविज्ञानाच्यो प्राद्यापिका. माधवि सरदेसाय हाणी कोकणी भाशेंत स पुस्तका बरयल्यात.

पुस्तकां[बदल]

 • 'भासाभास' - कोंकणी व्याकरणाचेर एक पुस्तक.
 • 'एक विचाराची जिवीत कथा'
 • 'माणकुलो राज कुंवर' फँच नवलिका (द लिटल प्रिन्स) हाचो कोंकणी अणकार.
 • कविता, निबंध, कथा.
 • कोंकणी भाशेचेर सोदवावर, साहित्य आनी भासविज्ञान.
 • 'मंथन' निबंध झेलो.[4]

पुसतकांची वळख[बदल]

‘मंनतन’ हें पुस्तक निबंधाचेर आदारिल्ले आसा. ह्यो निबंध वेगळ्या-वेगळ्या विशयांचेर आसा.जशें भाशीक, साहित्यीक, वळख दिवपी, शिक्षणीक, समाजीक आनी इतिहासीक. ’भासाभास’ ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां कोंकणी भाशेचें म्हत्व आनी तिचे उदरगतीक वावरुपाच्या कार्याचेर आदारिल्ली आसली. ’जाग’ ह्या पुस्तकांत तिणे नव्या बरोवप्यांक बरोवपाची उमेद आनी तांक जागोवपाचें काम केले आसा.

पुरस्कार[बदल]

 • 'एका विचाराची जिवीत कथा' हाका साहित्य अकादमी अणकारीत पुरस्कार.
 • 'मंथन' हाका साहित्य अकादमी पुरस्कार - २०१४


संदर्भ[बदल]

Category:Goemkar-Famadh/Prosidh Category: Prosidh, Famadh Monxeam

Category: प्रसीद , फामाद मंश्यां

 1. http://www.publishingnext.in/madhavi-sardesai/
 2. http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Sahitya-Akademi-winner-Madhavi-Sardesai-passes-away/articleshow/45609778.cms
 3. http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=285582
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Madhavi_Sardesai
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=माधवी_सरदेसाय&oldid=178213" चे कडल्यान परतून मेळयलें