मजकूराशीं उडकी मार

मारिया शारापोव्हा

विकिपीडिया कडल्यान

मारिया शारापोव्हा ही एक टेनीस खेळगडी.

जल्म[बदल]

मारिया शारापोव्हा हिचो जल्म ता .19 एप्रील 1987 ह्या दिसा न्यागान , रशियन सोशलिस्ट रिपब्लीक हांगा जालो .युरी आनी येलेना हो तिचो आवय बापूय . हीं दोगांय मूल गोमेल बलारूझीन सोव्हिएट सोशलिशस्ट रिपब्लीक हांगासरलीं . पूण थंय न्यूकलीर अपघात जाल्ल्यान हें कुटूंब थंयसरल्यान भायर सरलें .1989 ह्या वर्सा हें कुटूंब सोची क्रास्नादोर क्राय , रशिया हांगा स्थलांतरीत जालें .

वावर[बदल]

ल्हान आशिल्ल्या मारियाक तेत्राचो जागतीक क्रमवारींत पयलो आयिल्लो रशियन टेनीस खेलगडी येवगेनी कॅपेनकोव्ह हांणी आपलें रॅकेट दिले .तें रॅकेट घेवन ल्हान मारिया इतलो सराव केलो की, फामाद रशियन कोच युरी युतकीन हाणें तिकां पिरायेच्या सव्या वर्सा मार्टिना नव्हारातिलोवा कडेन धाडली. नव्हारातिलोवान तिचो खेल खेलपाक आयएमजी हे संस्थेंक वचपाक मारिया आनी तिजो बापूय युरी अमेरिकेंत आयलीं. पूण आयएमजीचो खर्च परवडपा सारको नासलो .म्हण ताणें आपले चलयेक रिक मॅकी कडेन शिकपाक धाडली .आपले चलयेक टेनीस शिकपाक लागून युरीन आयदनां घांसपाचें काम लेगीत केलें .मागीर आयएमजी हे संस्थेन शारापोव्हा खेल पलोवन तिचो वर्साची सगली ट्यूशन फी स्वताच भरपाची ऑफर दिली .

इनाम[बदल]

मारिया 2000 वर्सा एडी हेर ज्युनीयर टेनीस चॅम्पियनशीप जिखली, जी 16 वर्सा पिरायेन मेरेनच्या भुरगयां खातीर आशिल्ली. हाचे मागीर तिणें फाटीं वलून पलोवंक ना. मारिया जिखत गेली.