मिका आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

मिका आचें पुस्तक[बदल]

Book of Micah

Impalement of Judeans by Assyrian soldiers (Neo-Assyrian relief)
Micah prophet

प्रवादी मिका एक जुदेव आनी तो हेबरनाचे अस्तमतेक आसलोल्या मरेसहेत ह्या खेड्या गांवांत रावतालो. आहाज आनी हेजेकीयाअ या राजां खाल ताणें आपलें मूयनारपण चलयलें. म्हणगे, सांयारयेचें निसंटन जावनचे पयलीं आनी निसंटन जाल्यार उपरांत (७२१). ताचें मुनियारपण सेणाकेरीबान वेढो घाली पोरयान (७०१) चल्लें. जशें आमस प्रवादयान, राष्ट्राचेर अदरुश्ट येतलें म्हण भाकीत केलोलें तेच तरेन, जुदाच्या राष्ट्राकूय घडतलें म्हण मिका प्रवादयान भाकीत केलें. आनी ह्या अदरूश्टाचें काराणूय तेंच आसलें " लोकांचेर अनीत करतात, जुलूम करतात तांकां देव खास्त लायतलोच. देव आपल्या लोकांची नित करुन, तांकां खास्त लावून येतलो (१/३-४); सामारयेचो भस्म जातलो (१/६-७); मिका जियेता थंयच्या-ई शारांचो भस्म जातलो (१/८-१५) आनी जेरुसाल्याचेंय निसंटन जातलें (३/१२).

पुण हो प्रवादी भरवानसो नासलोलो न्हंय (७/७). तो आमस प्रवादयाची शिकोवण अदिक इस्कुटावन सांगता आनी ऑफराता राजा जल्मतलो म्हण भाकीत करता. हो राजा सर्वेस्पोराचो हिंद सोंसणिकायेन चलयतलो (५/१-५).

मिकाचो प्रभाव चडत गेलो; जेरेंयासाच्या काळांतले ताका वळखताले आनी जेरुसाल्या विशीं, ताच्या एका भाकिताचो उपयोग केलोलो (पळे, जेर. १६/१८). नव्या करारांतूय, मेस्सियासाचो जल्म बेथलेहें-एफराथाक जातलो म्हण मिकाच्या भाकिताचो उपयोग केला (पळे मत्. २/६; जु. ७/४२).

पळेइयात[बदल]

Book_of_Micah

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मिका_आचें_पुस्तक&oldid=203154" चे कडल्यान परतून मेळयलें