मजकूराशीं उडकी मार

मिताली राज

विकिपीडिया कडल्यान
मिताली राज

मिताली दोराय राज हया चलयेचो जल्म ३ दिसंबर १९८२ वर्सा जोधपुर हया गावांत जाल्लो. मिताली एक भारतीय क्रिकेट खेळदु आनी तेस्त अेंड ओ. दी. आयचे महिला राष्टी्य क्रिकेट टिमचे कफतान जावन आसा. ते एक उजव्या हातिय ओपनिंग बेटस वुमन आनी मदी मदी उजव्या पायी बोलर जावन आसा. मिताली राज एक सवोरच्च रन काडपी एक अतराष्टी्य महिला मितालीची उचाय ५’४ इन्च (१६३मी). ते आमाच्या भारतीय क्रिकेट टीमीक खेळटा. मितालीची आखेर टेस्त ३० सेतेम्ब २०२१ भारत v/s ऑस्टे् लिया १९९९ हया वर्सा सावन ओ. दी. आय खेळपाक सुरवात कला.

मिताली राज एकुलतेी महिला अषराष्टीय क्रिकेटर जाणे सर्वोच्च रन काडलया आनी ताणे ७००० रन महिलाच्या एक दिसाच्या अतराष्टी्य मेचीन काडल्या. ते WODIS चे खुबे हाक सतक काडपी महिला २०१९ हया वर्सा ते एकुलते क्रिकेटर २००० WT२०१ चे रनस काडला.

२००५ हया वर्सा ते ककतान जाले. ते एकुलते एक भारतीय महिला जिणे एका परस चड ICC ODI वर्ल्ड कप फायनल चे कफतान आसले २००५ आनी २०१७ सतेम्ब्र २०१९ तिणे आपणालो T20IS चे रिटायरमेंट घोशित केले ODI क्रिकटचेर सारके लक्ष दिवपाक २०१९ हया वर्सा ते पटिले अतराष्टी्य महिला क्रिकेटर २० वर्सा पुराय करपी महिला जाले. विसदन लिडींग वुमन क्रिकेटर इन ड वलडे २०१७. अजुना पुरस्कार २००३ आनी पडँमाश्री २०१७ हया वर्सा भारतीय सरकाराकडल्यान फावो जाला.

जुलाय २०२१ तिसरी WODI मेचीन भारत v/s इंग्लंड मिताली राज मुखेल रन काडपी थरले.

संदर्भ[बदल]

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithali_Raj

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मिताली_राज&oldid=214062" चे कडल्यान परतून मेळयलें