मजकूराशीं उडकी मार

मेरी कोम

विकिपीडिया कडल्यान

मांगते चुंगनेजंग मेरी कोम तिचो जल्म २४ नोव्हेंबर १९८२ जाल्लो. ही एक भारतीय बॉक्सिंग चेंपियन. मेरी कोम हाणी "महिला जागतिक हौशी बॉक्सिंग अजिंक्यपद" जिंकली. २०१२ लंडन ऑलिंपिक स्पर्धेत फ्लायवेट प्रकारामध्ये तिने कांस्यपदक मिळवले.

२०१३ रान मेरी कोमान अनब्रेकेबल नावाचे आत्मचरित्र घेत्ले. २०१४ हया वार्सान, तिच्या जीवितावयर आधारित मेरी कोम ह्याच नावाचें हिंदी चित्रपट प्रदर्शित जालें. त्या चित्रपटात मुखेल  अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने मेरी कोमची भूमिका बेस बरे तरेन केल्या.

तिचो जलम मणापूरमधील दुर्गम खेड्यात, कांगथेईमध्ये एक गरीब कुटुंबात जाला. आनी गरिब कुतुंबान जाल्लान मेरी कॉम  खूब गरिब्सनिन वाडली व्हड जाली. तिणें आपल्या जिवीतांत खूब कश्ट दूख अभव केल्ल्यात. भूरग्या पणात रावन मेरी कोमाक बॉक्सीगान खूब रुची आशिल्ली, आनी मेरी कोंम तातून खूब बरै आशिल्ले.  मणिपुरी बॉक्सर “डिंको सिंग” (२०००) हाका पळोवन तिका बॉक्सीगान रूची आयली. त्याच वर्सा सावन तिणे आपली ट्रेनिंग "नारजित सिंग" जो मणिपुर राज्याचो बॉक्सींग कोच आशिल्लो, हाचें कडसून "खूमन लांमपक, इंमपाल" हांगा घेतलें. मेरी कोम हाणी "वर्ल्ड बॉक्सींग चेंम्पियनशीप" एके दिकेन फाटफाट जिकून घेतल्या. ती एक अशी बायल जावन आसा जाणी "मेडल आनी ट्रोफी" स पावटी वर्ल्ड चेंम्पियनशिपानसून जिकून घेतल्यात. तशेंच "लंडन ओल्म्पिक" हांगाय तिणें पावल मारुन क्वालीफाय जाल्लीं. मेरी कॉम हिणे सगिल्ले की २०१६ रियो ओल्म्पिक गेम्स उपरांत ती बोसिंग सोडतली म्हूण कित्याक ताची कुड आदले भाशेंत घटमूट नाशिल्ली.

मेरी कोम हाका जायते वडले वडले पुरस्कार मळिल्लें आसात. तांची नावा म्हळ्यार :-

  • २००३ ह्या वर्सा मेरेन “मेरी कोमाक” अर्जुन पुरस्कार प्रदान केलो.
  • पद्मश्री (खेळ), जो तिका “२००६” ह्या वर्सा मेळिल्लो.
  • राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार जो “२००९” ह्या  वर्सा मेळिल्लो.
  • पद्मभूषण (खेळ), “२०१३” ह्या वर्सा मेळिल्लो.
  • अर्जुन पुरस्कार (बॉक्सिंग) “२००३” ह्या वर्सा मेळिल्लो.
  • पद्मविभूषण पुरस्कार (खेळ),”२०२०” ह्या वर्सा मेळिल्लो.

मेरी कोम धाक्टे अस्तानाच पासुन तांनी खूब कश्ट, त्रा्स, दुख सोस्ले. आनी सगले कडेन एक नाव जोडून घेतले. आइस “मेरी कोंम” ह्या नावाक कोणुच वल्खाना आशे ना. आता पुराय संवसार तिका जाणा. दूसर्या बायला खातिर ती एक प्रेणा जावान आसा. दोन भुग्यांक जल्म दिवुन पासून तिणें  आपलें खेळपाचे सोडले ना. आपल्या जिवितांत ती मुखार वचात रावली आनी मुखावयलो पावडो, आपले कश्टावरवी हासिल केलो. आनी हे तरेन हे परी मेरी कॊमान आख्या संवसाराक  आपलें नांव जाहिर केले.

संदर्भ[बदल]

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Kom

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मेरी_कोम&oldid=205872" चे कडल्यान परतून मेळयलें