म्युजियम ऑफ गोवा (गोंयचो संग्राहलय)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Museum of Goa (Goencho Songrahloi)

सांचो:Infobox companyम्युजियम ऑफ गोवा (मोग) म्हणचे गोंयचो संग्राहलय, एक खाजगी मालकेचो समकालीन कलेची आगाशी आसा जी भारताच्या गोंयच्या पिलेर्न उध्योगीक वसाहतिंत कालांगूत लागसर आसा. तिची कायमची पुंजी अशें ना.[1] 1,500 चौरास मेत्र (16,000 चौ.फू) जाग्यार आसून,[1][2]तो भारतांतली व्हडांत व्हड खाजगी कलेचो जागो जावन आसा.[3] तिची स्थापणी गोंयकार कलाकार सुबोध केरकार हाणें केल्या.सांचो:Dubious

आगाशी प्रयोगाच्या दाखवणेच्या येवजण्यांक उत्तेजन दिता[फोडनिशी जाय].[1]सांचो:Clarify

इतिहास[बदल]

तीन माळ्यांचे आगाशिची इमारत डीन डी क्रुज हाणें आंखल्या आनी ती 2015 वर्सा पूर्ण जाल्या जंय केरकाराची आदली चित्रसाळ आशिल्ली[1][2] एक कांतयलेली बाग त्या जाग्यार आसा.[4] मोग, संग्राहलयाचें संक्षेपीत नांव, एक कोंकणी उतर म्हणचे मोग जावन आसा ".[2]

आगाशेची उदतावणी 6 नवेंबर 2015 एक 'गपालापटनम' नांवांचें प्रदर्शन जावन जाली, जो वावर गोंयच्या इतिहासाच्या विशया वयर 20 भारती कलाकारांनी केला – जातूंत केरकाराचो समावेश आसा –[2][6] मोग हाचीं आमंत्रणा शारांतल्या शाळांक आनी कॉलेजींक पाठवपांत आयिल्ली.

डच्च कलाकार कारीन वान देर मोलन हाचो वावर मांयड बब्ल्स  मोग हातूंत दाखवपांत आयिल्लो.[3][4]

संदर्भ[बदल]

  1. Mukherji, Ashanti (2015). "Museum of Goa a maverick in the making". India Contemporary Art Journal. Kalavidhkar. 15: 31–33.
  2. "Museum of Goa: Celebration of Love". The Times of India. Retrieved 2015-12-28.
  3. "A mélange of art and nature". The Navhind Times. January 20, 2016. Retrieved January 25, 2016.
  4. Das, Arti (26 November 2015). "Valued the world over forgotten at home Goa's most prized bardezkars". The Navhind Times. Retrieved 17 December 2015.