मजकूराशीं उडकी मार

म्हापशें(उत्तर गोवा)

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
प्रकार शार
तालुका नांव बार्देस
जिल्लो नांव उत्तर गोवा
राज्य नांव गोवा
जिल्लो उत्तर गोवा
क्षेत्रफळ एकूण 11.32
लोकसंख्या एकूण 39989
लोकसंख्या वर्स 2011
लोकसंख्या घनत्व 3532
लोकसंख्या स्त्री 19667
लिंग गुणोत्तर 967


म्हापसा हें गोंयांतल्या बार्देस तालुक्यांतले एक म्हत्वाचे शार. हे गोंयची राज्धानी पणजे सावन १३ कि मि उपरांत आसा. हे गोंयचें बार्देस तालुक्याचे मुख्यालय.

म्हापसा लग्गि सुमार पर्याटन स्तळ अस्सन्चि,मुख्य झाउन उत्तर गोएन्चे बीच.

म्हापसाचों मार्केट शुक्ररावरन्त अस्ता अनी लग्गिन्चे गावन्तुले लोक हन्गा व्यापार कोरुन येतात अनी सुमार लोक हन्गा सामान्चि खारीदि कोरुन येतात.

म्हापशेंचो बाजार

म्हापशें (इंग्लेज: Mapusa कोंकणी रोमी लिपींत: mhapxem [mʱaːpʃɛ̃ː]; [mʱaːpsaː]) हे गोयांतल्या बार्देस तालुक्यातले म्हत्वाचे शार. हे गोंयची राजधानी पणजी सावन १३ कि.मी. अंतराचेर आसा. हे गोंयचें बार्देस तालुक्याचे मुख्यालय.

म्हाप्श्या पळोवपाखातीर बरीचशी थळा आसात जशे हनुमान मंदिर, दत्त मंदिर, हनुमान नाट्यगृह, बोणगेश्वर मंदिर (बोणगिणी), मिलाग्रेची इंगर्ज, गणेशपुरीतले गणेश मंदिर,ई.

म्हाप्श्या लागी बरेच पर्यटन थळ आसात जशे उत्तर गोंयचें बरेचशे बीचेस (प्राय) जशे कळंगुटे, अंजुना, वागातोर, ई.

म्हापशें वेव्हारा खातीर लेगीत सामके फामाद आसा. हांगा सदा शुक्राराचो बाजार भरता.

म्हाप्श्यातली फामाद मनशां[बदल]

मनोहर पर्रीकार
स्व. भाऊसायब बांदोडकार (गोंयचें पयले मुखेल मंत्री)

म्हापशें (८०३२४२)[बदल]

म्हापशें हें उत्तर गोवा जिल्ल्यांतल्या बार्देस तालुक्यांतलें ११.३२ चौ. किमी. क्षेत्राचें शार आसून २०११ चे जनगणने प्रमाण ह्या शारांत ९४६६ कुटुंबां वा वट्ट ३९९८९ लोकसंख्या आसा. जिल्लो मुख्यालय, PANAJI हांगां १२ किलोमीटर अंतराचेर आसा. राज्याची राजधानी PANAJI हांगां १२ किलोमीटर अंतराचेर आसा. हातूंत २०३२२ दादले आनी १९६६७ बांयलां आसात. हातूंत अनुसुचीत जातीचे लोक १६३८ आसून अनुसुचीत जमातीचे १५४ लोक आसात. ह्या गांवचो जनगणनेतचो स्थळ निर्देशांक ८०३२४२ [1] आहे. लोकसंख्योप्रमाणे शाराचो दर्जो III (लोकसंख्या_एकूण २०,००० to ४९,९९९). शाराची नागरी स्थीती आसा. 'नगरपालिका'. १ लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्लें सगळ्यांत लागींचें BELGAUM हें शार १७२ किमी अंतराचेर आसा. ५ लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्लें सगळ्यांत लागींचें PUNE हें शार ४६७ किमी अंतराचेर आसा. रेल्व स्टेशन ९ किमी अंतराचेर TIVIM हांगां आसा.

हवामान[बदल]

  • पावस (मिमी.): ३०९६.९७
  • कमाल तापमान (सेल्सिअस): ३१.५३
  • किमान तापमान (सेल्सिअस): २३.५१

साक्षरता[बदल]

  • एकूण साक्षर लोकसंख्या:
  • साक्षर पुरुश लोकसंख्या:
  • साक्षर स्त्री लोकसंख्या:

नितळसाण आनी पिवपाचें उदक[बदल]

शारांत उकती आनी बंद गटारवेवस्था आसा. शाराक शुध्दीकरण केल्ल्या नळाच्या उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवणेची तांक 6750 किलो लिटर आसा. शारांत आग पालोवपाची सुविधा आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

शारांत १ अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय ५४ किमी हांगां आसा. शारांत १ दवाखानो आसा. शारांत १ कुटूंब कल्याण केंद्र आसा. शारांत १ प्रसूती आनी बालकल्याण केंद्र आसा. शारांत १ प्रसूती केंद्र आसा. शारांत १ क्षयरोग उपचार केंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं रुग्णालय ० किमी हांगां आसा. शारांत १ पशुवैजकी रुग्णालय आसा. सगळ्यांत लागीं फिरतो दवाखानो ० किमी हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं हेर वैजकीय सुविधा १२ किमी हांगां आसा. शारांत १३ खाजगी बाह्यरुग्ण वैजकी सुविधा आसा. शारांत १३ खाजगी निवासी आनी बाह्यरुग्ण वैजकीय सुविधा आसा. शारांत २५ खाजगी वखदां दुकान आसा.

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

शारांत ७ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. शारांत १६ खाजगी प्राथमिक शाळा आसा. शारांत २ शासकीय कनिश्ठ माध्यमिक शाळा आसा. शारांत ९ खाजगी कनिश्ठ माध्यमिक शाळा आसा. शारांत ९ खाजगी माध्यमिक शाळा आसा. शारांत २ खाजगी उच्च माध्यमिक शाळा आसा. शारांत १ खाजगी पदवी महाविद्यालय (फक्त वाणिज्य) आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय (कला आणी शास्त्र) PANAJI (१३ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय पदवी महाविद्यालय (कला आणी वाणिज्य) PERNEM RURAL (१६ किमी) हांगां आसा. शारांत १ "खाजगी पदवी महाविद्यालय (कला, शास्त्र आणी वाणिज्य)" आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी पदवी महाविद्यालय- विधी PANAJI (१३ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय पदवी महाविद्यालय- विद्यापीठ PANAJI (१८ किमी) हांगां आसा. शारांत २ खाजगी पदवी महाविद्यालय - हेर आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय वैजकी महाविद्यालय BAMBOLIM C T (१८ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय BANDORA C T (४२ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय वैवस्थापन संस्था PENHA DE FRANCA (CT) (८ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय पॉलिटेक्निक PANAJI (१३ किमी) हांगां आसा. शारांत १ शासकीय वेवसायीक प्रशिक्षण शाळा आसा. शारांत १ खाजगी वेवसायीक प्रशिक्षण शाळा आसा. शारांत १ शासकीय अनौपचारीक प्रशिक्षणकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं शासकीय अपंगां खातीर खाशेली शाळा PENHA DE FRANCA C T (१० किमी) हांगां आसा.

सुविधा[बदल]

सगळ्यांत लागीं खाजगी अऩाथाश्रम PANAJI (१५ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं नोकरी करपी स्त्रियांचें सरकारी निवास (हॉस्टेल) PENHA DE FRANCA C T (९ किमी) हांगां आसा. सगळ्यांत लागीं खाजगी वृद्धाश्रम ASSAGAO (९ किमी) हांगां आसा. शारांत २ शासकीय खेळांगण आसा. शारांत १ खाजगी चित्रपटगृह आसा. शारांत २ खाजगी सभाघर आसा. शारांत १ शासकीय भौशीक ग्रंथालय आसा. शारांत १४ खाजगी भौशीक ग्रंथालय आसा.

उत्पादन[बदल]

म्हापशें ह्या शारांत मुखा वयल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता ( म्हत्वाच्या देंवत्या अनुक्रमान): COMPUTOR, MEDICINE.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

शारांत २५ राष्ट्रीय बँक आसा. शारांत ८ खाजगी वेपार बँक आसा. शारांत ९ सहकारी सावकारी पेडी आसा. शारांत २ शेतकी रीण संस्था आसा. शारांत २४ बिगर शेतकी रीण संस्था आसा.

संदर्भ[बदल]

भायार्ची कडी[बदल]