यशवंत देव

विकिपीडिया कडल्यान

यशंवत देव हाचा जल्म दि. 1 नोव्हेंबर 1926 या दिसा जालो. यशंवत देव हाचा जल्म दि. 1 नोव्हेंबर 1926 या दिसा जालो. तांच्या घरांत बापायच्या रुपात गाणे आशिल्ले. तेच तांचे पयले गुरू. यशवंतालो बापुय तरेकतरेची वांध्यां वाजोवपाक तरबेज आशिल्लो. पुण सगळ्यांत चड मोग असलो तो तब्याचेर. म्हूण बापायन यशवंताक आवडीन तबलो शिकयलो. जी. एन. जोशी आनी गजाननराव वाटवे हांच्या शब्दप्रधांन गयकीखातीर यशवंत देव सुगन संगीताकडेन वळ्ळे. आपल्या बापायकडल्यान मेळील्लो संगीत साधनेचो धडो यशवंत देव हाणी बरे तरेन गिरयलो आकाशवाणीचेर सुगम संगीत विभागांत सतारा वादक म्हूण ताणी कारकीर्द सुरू केली. मुंबई आकाशवाणी केंद्राचेर ताणी सादर केल्ली ‘ भावसरगम ’ ही कार्यावळींतल्यान तांची वळख संगीतकर , गायक आनी कवी म्हूण आख्ख्या जगाक जाली . शब्दप्रधान गायकीचे उद्राते,अशी ताणी स्वताची प्रतीमा तयार केली.आचार्य रजनीश हाणी बरयल्ल्या लिखाणाचो ताणी भावानुवाद केलो . यशवंत देव हे जशे एक संगीतकार आसात तशेच ते एक उतम गायकुयबी असात ,आनी कवीसुध्दा आसात. एका परस एक बरी देव हाणी रचल्यांत. हातुंतलीं कांय भावगीत – भक्तिगीत म्हूण रचल्यांत . यशंवत देव हाणी सुमार 30-40 नाटकांचे संगीत दिग्दर्शन केलां.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=यशवंत_देव&oldid=202005" चे कडल्यान परतून मेळयलें