य.गो.जोशी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

यशवंत गोपाळ जोशी हे एक भोवमानेस्त काणयो बरोवपी.

जल्म[बदल]

17 डिसेंबर 1901 ह्या दिसा तांचे जल्म पुेण जिल्ह्यांतल्या भिगवण हांगासर जालो.

शिक्षण[बदल]

 घरची परिस्थिती गरीब आनी शिकपाक पयशे नासले म्हूण तांणी पांचवेंत आसताना शिक्षण सोडलें.शिक्षण सोडून मेळत ती नोकारी केली.

काम[बदल]

शाई,वासाची तेलां तयार करून विकपाचो,तशेंच वृतपत्रां विकपाचो उघेग केलो. हे सागले वेव्हार पोटा खातीर सुरू आसतनाच ताणीं बरोवपाक सुरवात केली.1934 वर्सा स्वताचो प्रकाशन वेवसाय सुरु केलो.

कथा[बदल]

’एक रूपया दोन आणे’ ही तांची पयली कथा यशवंत ह्या म्हयनाळ्यांत उजवाडा आयली.(1929)ह्याच वर्सा ह्याच म्हयनाळ्याच्या काण्यांच्या सतींत ‘शेवगाच्या शेंगा ‘हे तांचे काणयेक पयलें इनाम फावो जालें.पुनभेंट (1932)हो तांचो पयलो काणयांचो झेलो. वाचप्यांनी तांची खूब्ब तोखणाय केली.1932 ते 1943 मेरेन या काणयांच्या झेल्याचें सात भाग उजवाड आयलो. तुळशीपञ आणि इतर गोष्टी (1937), रेघोटयांचे दैवत (1947),मायेच्या सावल्या (1947),जाई-जुई (1949) आनी तरंग (1950) हे तांचे कांय हेर तोखणाय करपा सारके काण्यांचे संग्रह. तांचे कथेंत मध्यमवर्गीय जगप, एकमेका मदले संबंद, प्रभावी प्रत्रण, सादी सोंपी भास हे खातीर तांच्यो काणयो वाचप्यांक आजुनूय बी आवडटात.तांणी काणयाच्या तंत्राक विरोध केल्लो. काणी चड तांत्रिक आसपाक जायना अशें तांचे मत्त आशिल्लें.’ग्यानबा तुकाराम आणि टेकिन्क ‘. हे काणयेंतल्यान ताणीं तंत्राच्या हव्यासाची फकांडां केल्या. वहिनीच्या बांगडया,शेवग्डया शेंगा ह्या तांच्या काणयांचेर आदारीत चित्रपट आयले. दुधाची घागर हे तांचे आत्मचरित्रात्म पुस्तक.

सदंर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभुंय. दिसाळ.17 Dec,2017.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=य.गो.जोशी&oldid=176133" चे कडल्यान परतून मेळयलें