य. दि.फडके

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

यशवंत दिनकर फडके हांचो जल्म सोलापूर हांगा दि. 3 जानेवारी 1931 या दिसा जालो. ताचो बापूय सुटके झुजारी आसलो. सुटके झुजारी आसल्याकारणान बापायले संवसाराकडेन लक्ष नासले. त्याकारणान घरची हालत सामकी वायट आशिल्ली.यशवंताक ल्हानपणान शिक्षणाखातीर खुब ख्यास्त भोगची पडली.सोलापुरातं हरीभाऊ देवकरण हायस्कूल शाळेत तांचे शिक्षणं जाले.शक्षणं सुरू आसताना ताणी दा. भ. कर्णिक हाच्या सग्रम वूत्तपत्रांतल्या लेखन केले. 1947 या वर्सा मॉट्रिक परिक्षा पास जाल्याउपरांत महाविद्दालयीन शिक्षणाखातीर ते पुण्याक गेले. राज्यशात्र हो विशय घेवन पुणे विद्दापीठांतल्यान ताणी बी. ए. 1951 आनी एम. ए. 1953 हयो पदव्यो मेळयल्यो. फुडें 1973 सालान ताणी मुबंय विद्दापीठातल्या पीएचडी केली. 1954 ते 1966 या काळांतराज्यशारत्र आनी लोकपशासन या विशयांचे खासगी आनी मागीर शासकिय महाविद्दालयांत ताणी अध्यापन केले. 1966 ते 1980 मुबंय विद्दापीठाच्या राज्यशारत्र विभागांत ते शिकयताले.1980 ते 1984 पुणे विद्दापीठांत महात्मा गांधी अध्यासनाचे प्राध्यापक, 1084 ते 1991 टाटा समाजविज्ञान संस्थेत सामाजिक शास्त्रांचे प्राध्यपक अशी कामां ताणी केली. य. दि. फडते हांची स्वतंत्र आनी संपादित केल्ली अशी एकुण 62 पुस्तकां इग्लिशीन आसात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=य._दि.फडके&oldid=176132" चे कडल्यान परतून मेळयलें