मजकूराशीं उडकी मार

रगत घालप(Blood transfusion)

विकिपीडिया कडल्यान
रगत घालप

कांय दुखण्यांत दोतोर पिडेस्ताक रगत दितात. अॅनिमिया, रगताचो कॅन्सर, अपघातांत रगत वता तेन्ना, कांय शस्त्रक्रिया, लासप असल्या दुखण्यांनी रगत घालप गरजेचें आसता.

रगत घालचे पयलीं रगत पंगडो सारको आसा वा ना हें पयलीं पारखितात. दात्याचो आनी पिडेस्ताचो रगतपंगड समा आसल्यार, रगत जुळटा वा ना(Cross Matching)हें पळयतात. रगत जुळोवणी प्रक्रियेक दात्याच्यो तांबडयो रगतपेशी आनी पिडेस्ताचो रगतरस(Plasma)एकठांय हाडून रगताचेर कितें परिणाम जाता तें सूक्ष्मदर्शक यंत्रांतल्यान पळयतात. रगतपेशी गोठल्यार वा फुटल्यार रगत जुळना अशें म्हण्टात. अशें रगत पिडेस्ताक दिवंक जायना.

रगत जुळणी तपासणेभायर दात्याच्या रगताचेर कांय तपासणी करतात. ही तपासणी रगतांतल्यान पातळपी रोगाविशीं आसता. अेड्स(AIDS), ब कामीण(Hepatitis B), सिफीलीस ह्या रोगांची तपासणी करून दात्याक हे रोग आसा वा ना हें पळोवपाचें कायद्यान सक्तीचें आसा.

रगतांत हिमोग्लोबीनय फाव त्या प्रमाणांत आसा वा ना हें तपासप गरजेचें आसता. हिमोग्लोबीन उणे आशिल्ल्या दात्याचें रगत पिडेस्ताक दिनात. [1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रगत_घालप(Blood_transfusion)&oldid=202047" चे कडल्यान परतून मेळयलें