रमेश भगवंत वेळुस्कार

विकिपीडिया कडल्यान

रमेश भगवंत वेळुस्कार हांचो जल्म १० नोव्हेंबर १९४७ वर्सा जालो।तें एक फामाद कोंकणी साहित्यीक।कोंकणी साहित्य मळार तांणी आपलें खाशलें अशें योगदान दिला.

रमेश भगवंत वेळुस्कार २०१५ वर्सा

प्रकाशीत साहित्य[बदल]

 • मोरपाखां-१९७९
 • माती -१९८३
 • आंगणी नाचता मोर मोरया-१९८५
 • सावुलगोरी-१९८९
 • हिरण्यगर्भ- १९९३
 • तनरज्योती १९९९
 • दर्या-२००८
 • समुद्रमुद्रुिका(हिंदी)-२००९

कादंबरी[बदल]

 • मोनी व्यथा

बालसाहित्य संकलन[बदल]

 • भुक भुक भिशू-१९८०
 • चानीमामा १९८१
 • फुलपाकुलं-१९८७
 • चुचू-२००५
 • घुरु घुरु वारो-२००५

बालनाटय[बदल]

 • कुणेकुसकूर -२००७
 • किराचें शिक्षण

संदर्भ[बदल]