रसकीन बाँड

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

रसकीन बाँड हें एक नामनेचे लेखक.

जल्म[बदल]

रसकीन हांचो जल्म 19 मे 1934 वर्सा कसौलींत ह्या गांवांत जालो.

शिक्षण[बदल]

ताणें आपले शिक्षण बिशप कॅाटन स्कूल हांगा घेतले आनी मागीर तें फुडले शिक्षण घेवंक युवनायटेड किंगडमाक गेलें.

व्यवसाय[बदल]

तांणी कांय वर्सा दिल्ली आनी देहरादून हांगा काम केले. तांणे खबरापत्रां आनी नेमाळ्यानी, ल्हान काणयो आनी कविता बरोवन ल्हान पणांतूच जोडापाक सुरु केल्ले आनी जबाबदारी नाशिल्ल्यान तांका ती थोडीशी जोड पुरो आशिल्ली.

पुरस्कार[बदल]

  • साहित्य अकादमी पुरस्कार 1957 वर्सा.
  • पद्मश्री पुरस्कार 1992 वर्सा.
  • पद्म भुशण पुरस्कार 2014 वर्सा.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रसकीन_बाँड&oldid=178465" चे कडल्यान परतून मेळयलें