राजा ठाकूर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

राजा ठाकू

जलम[बदल]

राजा ठाकूराचो जलम 14 माचं 1922 चो

पूराय नाव[बदल]

राजा ठाकूर हाचे पूराय नाव राजाराम दतात्रेय ठाकूर.

गांव[बदल]

ठाकूर मंडळी मूळची सावंतवाडी लागसारचया पावणादेकी गांवांतली. पुण राजाचे बापूय नोकरेनिमतान मुंबय आयले आनी पूलीस खातयांत नौकरेक लागले.

नोकरेंतले बडटेकलागून[बदल]

नोकरेंतले बडटेकलागून बापायची परत परत तालूकयाचया शारानी बदली जाताली. बापूय पूलिशेंत आसूनय रसीक आशिलले. गंछवॆ कंपनीची नाटकां ते पळयताले. तालूकयाचया शारात नाटक आयलें काय मालकाक आनी नटांक तें घर जावपाक आपयताले. अडीअडचणीक मजत करताले. बापायचो नाटकमोग राजांत ढेंवलो. राजाची नाटकाची आनी नाटयसांगताचो आवड लक्षांत घंवन बापायन ताका रतनागिरीक पयोग सुरु आशिललया देशबंघू नाटक मडळीं वहरून सांडलां.

1940 वसॆची घडणूक[बदल]

सतरा-अठरा वसांचया किडकिडीत प्रकृतीचया राजाक नाटक मंडळींत नटाचे काम मेळळे ना. पुण हेर किरकोळ भुमिका आनी प्रांमदिगां चीं कामा करचीं पडली राजाभऊन राजा टाकूराचें संकलनाचे काम पळिलले. तांणी तार करून राजाक आपोवन घेतलो आनी ताचचेर संकलनाची जापसालदारकी दिली.

चित्रपटाचें नांव[बदल]

चित्रपटाचें नांव आ शिललें-बलिदान. 1947 चया बलिदाना सावन ते 1953 मेरेन सूमार 15 चलचित्राचे सकलन राजान केंलें आनी मराटी चित्रपटमूषटीत एक बरो सकलक महूण नांव मेळयलें. सकलक राजा ठाकूर हें दिपदशंक गजाभाऊ परांजपे हांचे महकारी छायाचित्रकार बाळ बापट आनी सकलक राजा ठाकूर हे राजाभाऊ परांजपयांचे दावे-उजवे हात आशिलले. तणां मकलक महणून नाव जोडले. पुण ताचया मनांत एक प्रतिभावंत कलपक दिमदशंक लिपिललो. 1953 वमॊतलया बलंविता धनी हचा चलचित्रा सावन राजा टाकूर हांणी दिमदशॆक महणून कारकीदॆ सुरू केली. 1953 ते 1975 हचा 23 वसॆं मदीं ताणी 20 मराठी ,2 हिंदी आनी बिरबल ब्रदर हचा इंमलीश चलचित्रांचें दिमदशंन केले.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राजा_ठाकूर&oldid=176304" चे कडल्यान परतून मेळयलें