राजा राममोहन रॉय

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

राजा राममोहन रॉय

राजा राममोहन रॉय हांचो जल्म 22 मे 1772 हया दिसा पश्रिम बंगालांतल्या हुगळी जिल्हान आसलेल्या राधानगरी हया गांवात जालो. आधुनीक भारतांतले आगगणय धमॊसुधारक आनी बाह्यो समाजांचे संस्थापक म्हुण संवसार तांका वलखता. कृष्णचंद बंदोपाध्याय हो तांचो पणजो बंगालात नवाबाकडेन नोकरेत आसलो. नवाबाच्या दरबारान (राय) ही सन्मान दिवपी पदवि तांकां दिली. राममोहनालो आजो बजविनोद रॉय हाणी नवाबाची नोकरी सोडली. पूण तांका मेळिललें राय हे आडनांव तशेच दसून उरलें. रामाकांत रॉय हांच्या कुलांत वैष्णव संपदात आसले राममोहनाल्या घरांत देवाची पूजा आनी भागवताचे पठण सदींच चलताले.

राममोहन हांचे बगांली ,फासी ,आनी संस्कृत हया तीन भासांचे मुळावें शिक्षण घराच जाले . अठराव्या वसॊ ते बिहारांतल्या पाटणांत अरबी, आनी फासी शिकपाक गेले. कुराणाचोय ताणी अभ्यास केलो . राममोहन 1814 ह्या वसॊक कलकत्याक स्थायीक जाले. थंय ताणी सामाजिक आनी पांथिक आदोलनाक सुरवात केली .सती पथेक ताणी विरोध केलो. ते खातीर समाज तांका हिंदू विरोधी मानपाक लागलो. 1818 ह्या वसॊ सतीची पथा बंद जावची म्हूण समाजांतल्या मानेस्त लोकांच्या सह्यो घेवन एक अजॊ ताणी सरकाराक धाडलो.

मरण[बदल]

4 डिसेंबर 1829 ह्या दिसा सतीबंदीचो कायदो जाहीर जालो . असो हो व्हड पंथसुधारक 27 सपटेंबर 1833 या दिसा भायर पडलो.कसलेच तरेचो अधिकार हातांत नासताना, कसलेच सतेचो जावं उतो, जावं पोंदयां पालव नासतना, आपणाल्या मताचो पसार करपाच्या साधनांची अनुकूलताय नासतना आनी भोवजन समाजाचें मत पतिकूल आसताना , एक मनीस निखटे आपणाले लेखणेच्या तांकिन ,विचाराचें नवें यूग निमॊण करूक पावता , हें लक्षण कसलें. तर हो मनीस सामान्याभायलो एक म्हापुरूश.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राजा_राममोहन_रॉय&oldid=176305" चे कडल्यान परतून मेळयलें