राणी चन्नमा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

राणी चन्नमा. राणयेन शिवलिंगप्पा हाका दतक घेवन ताजो राज्यभिशेक केलो. ब्रिटीशांनी दतकपत्र नामजूर करुन कितूर ताब्यांत घेपाचो यत्न केलो. चन्नम्मान ताचे आड लडाय केली.


जल्म[बदल]

काकती नांवाच्या ल्हानशा गांवांत जल्मल्ल्या चन्नम्मा ही ल्हानपणा बहादूर बली म्हणून वळखतालें.

शिशण[बदल]

ल्हानपणांतूच घोड्यार बसप,तलवार चलोवन,तिरंदाजी करप अश्यो युध्दकलेंतल्यो म्हत्वच्यो गजाली चन्नम्मान शिकून घेतल्यो. इतलेंच न्हय,तर तांचेर प्रावीण्य मेळयलें.

वावर[बदल]

वयांत आयले उपरांत तिचें लन्र कित्तूरचे राजा मल्लसर्ज हांचे लागीं जालें. राज्यांत सगलें बरे तरेन चालु आसतना. दुसरं वटेन हो देश गिळपाचो इग्लीशांचां उद्दंग. सुरु आसलो.हाचोच भाग म्हणल्यार इंग्लीशामनी तेनाती सेन्स मदतीक कित्तूरांत दवरिल्लें. राजा मल्लसर्जा हांचे 1816 वर्सा मरण जाले उपरांत राणी चन्नम्मा हांणी आपल्या एकल्याच भुरग्याचो राज्याभिशेक केलो. पूण ह्या चल्याचोय 1824 वर्सा मर्णकाळ आयलो. इंग्रजांक हे आख्खे राज्य गिळपाची आयली संद गावली. पुण राजां चन्नम्मान तांकां कांताक धरले नात. राणयेन शिवलिंगप्पा हाका दतक घेवन ताजो राज्यभिशेक केलो. ब्रिटीशांनी दतकपत्र नामजूर करुन कितूर ताब्यांत घेपाचो यत्न केलो. चन्नम्मान ताचे आड लडाय केली. तातूंत तिका सुरवातीक येश आयलें. पूण मागीर तिका अटक जाली.

मरण[बदल]

21 फेंब्ररवरि 1829

सदर्भ[बदल]

भांगरभूय, 23 ऑकटोंबर 2016

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राणी_चन्नमा&oldid=176311" चे कडल्यान परतून मेळयलें