रामकृष्णबुवा वझे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

रामकृष्णबुवा वझे हांचो जल्म वझरे हांगा दि.28 नोव्हेंबर 1874 .ताच्या भुरगेपणांतूच ताच्या बापायक मरण आयलें देखून ताचे आवयन ताका ल्हानाचो व्हड केलो.ताचें भुरगेपणांत खूब कशटांत आनी हालअपेश्टांत गेलें.ताचें मुऴावे शिक्षण चवथी मेरेन मराठींतल्यान जालें.भुरगेपणासावन ताका गावपाचो नाद आशिल्लो.दोखून कागलचो गायक बळवंतराव पोहरे हाचेकडल्यान ताणें गावपाचें मुळावें शिक्षण घेतले. उपरांत वचून वर्सभर विठोबा अण्णा हडप हाचे कडल्यान तालीम घेतली.वयाच्या बाराव्या वर्सा लग्न जाल्या उपरांत गायक जावपाचे इत्सेन घर सोडलें आनी पांयानी भोंवडी करीत तो पुण्याक गेलो.थंयच्यान तो इंदूराक गेलो.थंयचो नामनेचो पखवाज वादक नानासाहेब पानसेगेर तो रावलो.गायन शिकपाची रामकृष्णाबुवाची जिद जाणून पानसेन ताका ग्वाल्हेराक वचपाक सांगले.तो ग्वाल्हेराक आयलो आनी ग्वाल्हेर घराण्याचो सुप्रसिध्द उस्ताद निसार हुसेनखाँकडे गायन शिकूंक लागले.सामकी कश्टांनी आनी पोटाखातीर माधुकरी मागून ताणें गायनविध्या संपादन केली.कांय तेंप गोंयांत रावून ताणें गायन विध्येचें शिक्षण दिलें.ताच्या शिश्यांचे वळेरेंत ताचो चिरंजीव शिवरामबुवा वझे,हरिभाउ घांग्रेकर,केशवराव भोसले,मा.दीनेनाथ बापूराव पेंढारकर,भालचंद्र पेंढारकर,दन्नीबाई,तानीबाई कागलकर बुवा ह्या कलावंत मंडळीचो आस्पाव जाता.तो गाण्याचो शिकवण्योय करतालो.बलवंत संगीत मंडळी आनी ललितकलादश् ह्या नाट्यमंडळांत ताणें संगीत गुरु म्हूण कांय तेंप काम केलां.ताच्या संगीत कलाप्रकाश(1938)ह्या पुस्तकांत ताच्या कांय चिजांचो आस्पाव आसून,ताचें आत्मचरित्रय थोडक्यांत दिल्लें आसा.ताचे गायकीन मराठी रंगभूंयेक संगीत दिवन नाटय संगितांत भर घाल्या.तो संगीतक्षेत्रांतलो गायक,विव्दान आनी बहुरंगी कलावंत आसून,गायनाचार्य म्हण ताका नामना प्राप्त जाली.दि.05 मे 1945 या दिसा तांका मरण आयलें.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रामकृष्णबुवा_वझे&oldid=176318" चे कडल्यान परतून मेळयलें