राम फाटक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

राम फाटक हे एक नामनेचे गायक आनी संगीतकार आशिल्ले.

जल्म[बदल]

रामचंद्र कृण्णाजी फाटक हांचो जल्म 21 ऑकटोबर 1917 दिसा जालो.

शिक्षण[बदल]

फुडे 1956 पसून फुडली धा वर्सा ते नागपूर आकाशवानी केंद्रचेर अनी ताचे फुङली धा वर्सां पुणे आकाशवाणीचेर ताणें भास्करराव गोडबोले आनी जेएल रानङो हांचे मार्गदर्शन मेळ्ळे. पूणें आकाशवाणी केंद्राचेर आसतनाच जेश्ठ गायक आनी संगीतकार सुधीर फङके हांचे लागी ताचो स्नेह जुळ्ळो .सुधीर फङके हांच्या गीतरामायण हे संगीत कार्यावळींतलीं कांय गाणीं फाटक हांणी गायल्यांत. आकाशवाणीच्या पुणें केंद्रा खातीर तांणी शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम परवीन सुलताना हांचे लागसून कांय मराठी भावगितां गावन घेतली. 1972 वर्सा तेन्ना नविनूच आसलेलो गीतकार सुधीर मोघे हांच्या सखी मंद झाल्या तारका ह्या गिताक रामभाऊ हांणी स्वरबध्द करून भीमसेन जोशी हांचे कडल्यान रेडियोचेर तें गाणें गावन घेतलें.फुडें हेंच गीत ध्वनीफितीचेर सुधीर फडके हांणी गायलां. रामभाऊ हांणी संतवाणो मदले तीर्थ विठ्ठल माझे माहेर पंढरी पंढरी निवासा, अणुरेणीया थोकडा हे पंडीत भीमसेन जोशी लागसून गावन घेतलेले अभंग. खुब्ब लोकप्रीय जाले. ह्या बाराबरूच दिसलीस तू डाव भांडून मांडून मोडनको आनी सखी मंद झाल्या तारका ही सुधीर फडके हांचे कडसूनगावन घेतलेली भावगिता खुब्ब गाजली.

वावर[बदल]

फाटक हे मराठी गायक आनी संगीतकार आसले. शिक्षणान एमए, बिटी आसलेल्या राम फाटक हांणी कांय वर्सा शिकोवपाचे काम केले.

मरण[बदल]

26 सप्टेंबर 2002 दिसा तांकां मरण आयले.


संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभुंय दिसाळें, 21 ऑक्टोबर 2016
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राम_फाटक&oldid=176313" चे कडल्यान परतून मेळयलें