रायतें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
तौशे आनी कांदें रायतें

रायतें जेवणांतलो एक खाद्य पदार्थ. आंबट, तिखट, गोड असो हो जिन्नस भारतांत सगळेकडेन मुखेल जेवणाचे करपाची पद्दत आसा.

ताचे आंबट, गोड, तिखट रुचीक एक आगळी अशी रुच हाडपाक प्रयोजनांतल्यानूच रायत्याचो जेवणांत आस्पाव जाला आसू येता. चड करुन धर्मीक सुवाळ्याचे शिवराक जेवणावळींत रायत आसचेच असो संकेत आसा.

मिरसांग रायतें, आंबाड्यां रायतें, कारत्या रयतें, बिमलां रायतें, तवशा रयतें, बटाट रयतें, लिबूं रायतें, दुद्या रायतें, खाराबुंदी रायतें, पकोडा रायतें अशे प्रदेशा प्रमाण रायत्याचे प्रकार आसात. गोंयां परस गोंयां भायर चड करुन उत्तर भारतांत रायत्याचो वापर चड जाता.

धंय, मिरसांगो, आमटाण, मिरयां, हींग, सांसवां, मीठ, करबील, सोय, हळद, तीळ, काजुबियो, भिकणां आनी रायत्याच्या प्रकार प्रमाण तेते जिन्नस घालून तरे तरेचीं रायतीं करतात. कांय प्रकारांत जिन्नस मसाल्यासयत शिजोवपी जाता, कांय प्रकारांत ते चटणेसारके वाटंप जातात.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रायतें&oldid=202135" चे कडल्यान परतून मेळयलें