राश्ट्रीय बोधवाक्य

विकिपीडिया कडल्यान

राश्ट्रीय बोधवाक्य दर एका राश्ट्राचे कांय आदर्श आसतात. हे आदर्श एकाद्र्या खास अशा बोधवाक्यान सूचित वा घोशीत करपाची चाल आसता. ‘सत्यमेव जयते’ हें भारताचें बोधवाक्य जावन आसा. हें वाक्य मुंडकोपनिषदांतल्यान घेतलां. हाचो अर्थ सत्याचेंच जैत जाता आसो आसा. भारताक सत्याचोच रस्तो मान्य आसून, भारताचे राज्यकर्ते आनी प्रजा तो आपणायतलो, अशी आस्त ह्या बोध वाक्यावयल्यान समजून येता. लोकांक सत्यान वागपाची उर्बा मेळची म्हणू हें वाक्य राज्यमुद्रेर कोरांतिल्लें आसा.

संदर्भ[बदल]