रॉकफॅलर प्रतिश्ठान

विकिपीडिया कडल्यान

रॉकफॅलर प्रतिश्ठान संवासारांतल्या मनीसजातीच्या कल्याणाक गती दिवपाखातीर जॉन डी. रॉकफॅलर हाणें 14 मे 1913 वर्सा स्थापन केल्ली लोकोपकारी संघटना. हें प्रतिश्ठान संवसारीक पातळेवयलो लोकोप्रयोगी वापर करता.

ह्या प्रतिश्ठानाच्या वावरांत संवसारीक पातळेचेर जावपी कार्यक्रमांनी (1) भुकेचेर मात (2) लोकसंख्या न्यंक्षण, भलायकेची जतनाय हातूंत सुदारणा (3) आंतरराश्ट्रीय संबंदांमदले संघर्श आनी ताण हांचें निरसन (4) विकसनशील राश्ट्रांतले शिक्षणीक विकास हांचो आस्पाव जाला. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत प्रतिश्ठानावरवीं आंखतल्या कार्यक्रमांनी (1) पर्यावरणाविशीं गुणवत्ता साध्य करपाचे यत्न (2) सगळ्यांक सारक्यो संधी (3) नाटक, साहित्य, संगीत हेरसारक्या सांस्कृतिक घटकांचो विकास ह्या तीन येवजणांचो आस्पाव जाता.

प्रतिश्ठानाचो निधी आनी तांचें धारणां हांचें संयोजन स्वतंत्रपणान नेमिल्ल्या योग्य व्यक्तींनी तयार केल्लें मंडळ चलयता. हें मंडळ विद्यापिठां, संशोधन संस्था, संघटणा आनी हेर लायक संस्था संघटना हांकां अनुदानां आनी देणग्यो दिता. प्रतिश्ठानाच्या कार्यक्रमाक दीर्घकालीन छात्रवृत्यो आनी शिश्यवृत्यो हांचीय जोड मेळटा.

रॉकफॅलरान सुरवेक धा कोटी डॉलर रकमेचेर ह्या प्रतिश्ठानाची स्थायी निधी खुबूच वाडिल्लो आसून तो 70 ते 80 कोटी डॉलराकडेन पावला. प्रतिश्ठानान आतांमेरेन सुमार 3.7 कोटी डॉलर इलती रक्कम देणग्यांच्या रुपान वितरीत केल्या.

संदर्भ[बदल]