रोज

विकिपीडिया कडल्यान
रोज

रोज ह्या फुलाक मराठींत झेंडू म्हणटात, हिंदीन गेंद म्हणटात आनी इंग्लीशीन अॅफ्रिकन मॅरिगोल्ड.

हे झाड एक वर्स जगपी आसून सुमार एक मिटर उंच वाडटा. सरळ खाद्यो, पाना एका फाटल्यान एक दाट आनी लांबशी आसतात दाट पाकळ्यांची फुलां येतात ती २ ते १० सेंमी इतली मोटी आसतात तांचो रंग हळदुवो केसरी वा गाड केसरी अशा दोन तरेच्या रंगाची फुलां येतात.

हे झाड मुळ मेक्झिकोंतले आसून ताचे वेगवेगळे प्रकार पोरसांनी आनी बांगानी सोबेखातीर लायतात. हे झाड कसलेय तरेचे जमनीर वाडटा म्हणून ताची सगळेकडेन लागवड जाता. बरे सुपीक जमनींत खूब मोटी रोजा जातात.

लागवड[बदल]

१०-१५ सेंमी जमीन खोल खणून मातयेचे धिपळे फोडून बारीक करतात. एक जाग्याक २०-३० कि ग्रा शेणखत घालतात. ते एका वाफ्यान तयार करतात तांचे बी मे वा जून म्हयन्यांन पुरतात. बी किल्लुन रोंपे ५-८ सेंमी उंच जाले उपरांत ते काडून दुसऱ्या जाग्यार लायतात ताका शेण घालता भरपूर वतांत ह्या झाडाची वाड बरी जाता. लागवड केले उपरांत सुमार तीन म्हयन्यानी ह्या रोप्यांक फुलां येतात पावसाळ्यांत झाडाची कापून कलमां लावनुय लागवड करतात. ह्या झाडाक रोगाचो आनी किडींचो चडसो ञास जायना.

सजावट[बदल]

रोज ह्या फुलांचो तोरण म्हण वापर करतात. दसऱ्याक आनी दिवाळेक ह्या फुलाचे तोरण करुन घर सजयतात. माटवाच्या मुखेल दाराचेर तोरणाचो खास वापर जाता तोरणाक फक्त फुला न्हय तर तातूंत आब्यांच्या झाडाची पाना घालतात तांका ताळे म्हणटात. ही फुला देवाच्या पुजे खातीर वापरतात खाशेल्या समारंभाची सजावट करतना रोंजाच्या माळांचो उपेग जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रोज&oldid=202927" चे कडल्यान परतून मेळयलें