रोज फर्न्स

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

रोज फर्न्स हो एक नामनेचो तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

ताचो जल्म २१ सपटेंबर १९५४ वर्सा मङगांव गावात जालो.

शिक्षण[बदल]

तियात्र[बदल]

रोज फर्न्स हाका शेकडयाचो राजा म्हूण वळखता. ते गोंयचे फामाद तियात्रीस्त थापोट तियात्राचे २३० प्रयोग केला. तियात्राच्या इतीहासांत ताचो व्हडलो वावर आसा. ताची वाटचाल तियात्र, लेखक, दिगदर्शक ,कलाकार म्हूण एकोण सत्तर shots आसात.[1] रंगभुमी सोडून ताणी ५ आलबमांची निर्मणी केला [VCD’S]. रोज फर्न्स म्हणटा की ताच्या लिखणाच्या काणयेन ४० टकके विनोद आसता. ल्हानपणासावन ताची आवय-बापूय,क्षिक्षक ताका भुरग्यांचो दीस आनी क्षिक्षकाचो दीसा ताका कार्यक्रमानी वाटो घेवपाक मुखार काहटाले. समाजीक आनी राजकीय ताचे विशय आसता. समाजीक आनी राजकीय तियात्राचे विशय निवडपाचे कारण म्हळ्यार समाजीक विशय जशें की आवय – बापायचेर बीन संस्कार ताच्या एका तियात्रान बावली न्हय भुरगी हातून ताणी आवय – बापायच्या संस्काराचेर भर दिला. ते मुखार सांगता की खूबशा तियात्रान काम करपाखातीर जायते तरणाटे कलाकार ताचेकडेन येतात आनी ते ताका तशें भुमिकाय बीन दिता पूण ताका वायट दिसता हया गजालीचे ते त्या भुमिकेतल्या भावना संवदेना समजपाक कमी पडतात. त्याखातीर ते ताका ताच्या तियात्रा भितर वाटेकार जावच्या पयली स्वताचे अशें कश्ट घेवन अभिनयाचे अविश्कार दाखोवंक लायता आनी मागीरुत ताची योग्यताय पळोवनूच ताका तियात्राच्या पंगडान सुवात दिता. रोज फन्स म्हणटा की ताणे सदांच वेगळे कितें तरी तियात्रान हाडपाचो यत्न केला . वर्साक ३ तियात्र लोकामेरेन सादर करता.

पुरस्कार[बदल]

ताका तीन फावट गुलाब पुरस्कार फावो जालो


  • घाट १९८३
  • तुजो वाटो तुका १९९५
  • आमी गोंयकार तुमी कोण१९९६

बरो दिग्दर्शक म्हूण कोंकण रीजन पुरस्कार सिंधुदूर्गा कोंकणी असोसीयेशन २००० हया वर्सा रोज फन्साक फावो जालो.

संदर्भ[बदल]

  1. फेर्नाडीस, कार्लूश एम.तियात्र माची
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रोज_फर्न्स&oldid=176336" चे कडल्यान परतून मेळयलें