रोमन तत्त्वगिन्यानी सिसेरो

विकिपीडिया कडल्यान

रोमन तत्त्वगिन्यानी सिसेरो (इ.स.प. 106 – 43) हाणें रिपब्लिक आनी लॉ ह्या नांवाचीं पुस्तकांय बरयलीं. ताच्या मतान स्थानिक प्रदेशांक स्वयंशासन आनी स्वातंत्र्य दिल्ल्यानच व्यपक आनी व्हड साम्राज्याची एकात्मता सिध्द जाता. तशेंच सगळें विश्र्वच राज्य आसून देव आनी मनीस ताचे नागरीक आसात. सगळ्या राश्ट्रांक सदांकाळ लागू पडपी सैमीक प्रमाणभूत असो कायदो आसा. दरएका मनीस मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार सद्गुणी जावंक शकता अशें ताचें मत आशिल्लें. राज्याविशीं सांगतना तो कायद्याक म्हत्व दिता. ताच्या मतान मनशाची संपत्ती सारकी आसूंक शकना, गूण सारके नासतात, पूण सगळ्या नागरिकांचे समान कायदेशीर हक्क आसतात. ताच्या मतान कायदो फक्त अधिकार आनी जबरदस्ती हांचे मर्यादेंत सिध्द जावंक शकना. खरो कायदो सद्विवेक बुद्दीनच सिध्द जावंक शकता आनी तो शेमाकडेन सुसंगत आसता. राज्यांचे वेगवेगळे आकृतीबंध तपासतना तो अॅरिस्टॉटलची मान्य करून न्याय हें राज्यसंस्थेचें निमणें उद्दिश्ट मानता.

[1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४