ललियेंपलें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Loliem-Polem

ललियेंपलेम हो गांव भारताच्या गेंच्या राजियाचो काणकणच्या एकदं दक्षिणेक उर्ताय, जाची शीम कर्नाटक राज्याच्या कार्वार तालुकेंत आसा..[1]

स्थळ[बदल]

ललियेंपलें भंवतणी दक्षिणेक कार्वार तालुकास, उत्तरेक केपें तालुका, आनी उत्तरेक साश्टी तालुंका आसात.

इतिहास[बदल]

ललियें, आदीं बानावासी च्या कदं राजा खाल आसलें आनी ताका खरेपणी लहाहाळी (एक कणड उतर) म्हण वळखताले कित्याक त्या गांवांक मीन सदपाचे कारागीर आसले जे हिंदू देवांच्यो आनी देवतेंच्यो मुर्ती तय्यार कर्ताले जाका ते लखण आनी आलुमिनीवं वापर्ताले, चानारा राजपत्रा पर्मणें. उपरांत तो पुर्तुगेज वासाहतेंत आयलो आनी ललियें नांवांत ताचें बदलप जालें..[2]

ललियेंपलें हांगासर पुर्तुगेज इमिग्रेशन तपासणेचें थाणें आसलें मार्गांतल्यान य्योवच कर्प्यानाचेर नदर दवरुंक जाचे सेवक वर्ग १९६१ वर्सा मेरेन एवरपी आसले, जेन्ना तें भारतांत प्रवेस कर्पांत आयलें.न.[3]

भुगल[बदल]

ललियें हाका सात वाडे आसात -- जांचीं नांवां, इडार, काराय, काजाल्केर, स्हेळी, पलें, पेडें आनी माशें. कार्भारा खातीर, स्हेळी आनी पेडें दन भागांत विभागलां, ज्या वर्वीं सगळे मेळून णव वाडे आसात..[4]

प्राप्ती[बदल]

 • ललियेंपलें हाका गें राज्याची तशीच देसाची बऱ्यांतली बरी पंचाय्त म्हण दन पावटी गेल्या पंचाय्त काळांत निवडपांत आयल्या..[5][6]
 • मनीस बळाच्या विकासाच्या केंद्रियो मंत्रालय्येन (म्ह्र्द) गेंची इंदियान इन्सतितुते अफ तेचनलग्य (इीत) स्थापुंक, ललियें एक जागो तपासलो.तीन वांगड्यांचो पंगड जो तपासणी करुंक आयललो इीत,गा खातीर ताका थयंचो जागो सगळ्यो निकश कर्पी सांपडलो. इीत गा प्रांगण एक आधुनीक, धाकटें शार कशें दिसतलें जे अशे तरेन बांदपांत येतलें की ताची पाचविचार भुयं सर्व्भंवतीं सांबाळपांत येतली. जेन्ना इीत येतच, जायतच विकास थंय जातलो, आनी थळाव्या लकाक रजगार मेळुंक पावतलो.स.[7] सुमार २८० एकर वो ११.२ लाख स्क म्स जाग्याची वळेरी केल्या एका म्ह्र्द पंगडान स्ह्रिस्थाल आनी पयंगुयनीं काणकणांत. जुन्ह २०१६, बातंया पर्मणें[8] सांगपांत येता की एका थळाव्या नाग्रिकांचे समितेन तांच्या गांवांत इीत प्रांगण घाल्पाचेर विरध दाखयला.

हांगासर पावप[बदल]

 • मार्गांतल्यान: मडगांव जिल्ल्याच्या मुखिलयच्यान हो जागो ३७ कं दक्षिणेक आनी , ७० कं पणजे राजधानी सावन्पडटा .
 • आग्गादियेंतल्यान: ललियेंचें रेलिस्थान कंकण रेलिमार्गाच्या कार्भारांत पडटा. तें गेंचें निमाणें रेलिसह्तान कर्णाटक राजियाच्या आस्नती रेलिस्थाना आदीं.हेर दन कंकण रेलिमारागाचीं रेलिस्थाना काणकण तालुकेंतली ललियेंपलेंच्या आदीं बाळी आनी काणकण जावन आसात.,

रेफेरेंचेस[बदल]

 1. Empty citation (help)
 2. Empty citation (help)
 3. Empty citation (help)
 4. Empty citation (help)
 5. Empty citation (help)
 6. Empty citation (help)
 7. Empty citation (help)
 8. Empty citation (help)
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ललियेंपलें&oldid=177271" चे कडल्यान परतून मेळयलें