लिंग्वा फ्रांका नोवा

विकिपीडिया कडल्यान

लिंग्वा फ्रांका नोवा (“एलेफेन”) ही भास आंतरराश्ट्रीय संचारणा खातीर खासा सादी, सुसंगत आनी शिकपाक सोपी अशी तयार केल्ली भास. तातूंत जायते सकारात्मक गूण आसात: १.

  1. तातूंत मर्यादीत प्रमाणांत ध्वनी आसतात. तो इटालियन वा स्पॅनिश भाशे सारकोच आयकूंक येता.
  2. ताचें ध्वनीमुद्रण केल्लें आसता. खंयच्याच भुरग्याक अनियमितताय शिकपाक वर्सां सारचीं पडचीं न्हय.
  3. संवसारांतल्या क्रियोल लोकांभशेन ताचें व्याकरण पुरायपणान नेमान आसा.
  4. तातूंत नियमित शब्द व्युत्पत्तीखातीर उत्पादक प्रत्ययांचो मर्यादीत आनी पुरायपणान नेमान संच आसता.
  5. तातूंत शब्दक्रमा खातीर बरे तरेन व्याख्या केल्ले नेम आसात, जे जायत्या मुखेल भाशांचेर पाळो दितात.
  6. ताची शब्दसंग्रह आर्विल्ल्या रोमान्स भाशांनी खरपणान रुजल्या. ह्यो भासो स्वता व्यापक आनी प्रभावी आसात, आनी ताचे वांगडाच इंग्लीश शब्दसंग्रहांतलो मुखेल भाग तांणी योगदान दिलां
  7. लॅटीन आनी ग्रीक तंत्रीक नवशब्द, वास्तवीक “संवसारीक मानक” सैमीक रितीन मान्य करपी अशी तयार केल्ली आसा.
  8. रोमान्स भासांची वळख आशिल्ल्यांक तुलनात्मक रितीन “सैमीक” दिसपाक तयार केल्ली आसा, हेरांक शिकपाक चड कठीण जावंक नासतना.