लेखकाची वळख

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

दत्ताराम कामत बांबोळकार जल्म - 9 मे, 1957 गांव - बांदोडें विज्ञान शाखेंत पदवीधर- धेंपे महाविद्यालय, कला आनी विज्ञान सद्या बॅंकेंत काम करतात सुरवेक नेमाळ्यांत बरोवप केले. 1968 वर्सासावन मेगझिनाच्या निमतान लेखनाची सुरवात केली. राष्ट्रमत आनी कुळागर नेमाळ्यांनी तांच्यो कथा उजवाडाक आयल्यात.1981 ह्या वर्सासावन तांणी नाट्यलेखनाक सुरवात केली. शालेय एकांकी सर्तीखातीर तांणी आतां मेरेन आठ एकांकींचें लेखन केला.शेणिल्लो गांव, वेदनाघर, सत्य माड्डितां माड्डितां, रंगयात्रीक ही तांणी बरयल्ली कांय नाटकां.आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान तांची कांय नभोनाट्यां प्रसारीत जाल्यात. पांच मराठी नाटकांचें तांणी कोंकणींत रुपांतर केलां. देखीक बायल पिशी लफडें कुशीं. तांका स. प्रभाकर शेणवी कुडचडकार यादस्तीक पुरस्कार दिवन तांच्या नाट्यलेखनाचो गौरव केला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लेखकाची_वळख&oldid=176374" चे कडल्यान परतून मेळयलें