लोकमान्य टिळक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

लोकमान्य टिळक केशव गंगाधर टिळक हांचो जल्म 23 जुलय 1856 दिसा रत्नागिरीच्या चिखली गांवांत जालो. टिळक म्हळ्यार भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासांतलो स्त्रेश्ठ फुडारी, खर राष्ट्रवादी, देशभक्त, नामनेचो संशोधक,गणिती आनी भारतीय तव्तज्ञानाचो भाश्यकार. ताचें मूळ नांव जरी केशव आसलें तरी ताका बाळ ह्याच नांवान वळखताले. ताच्या बापायचें नांव गंगाधरपंत आनी आवयचें नांव पार्वतीबाई.

गंगाधरपत पुण्यात, मराठी शाळेंत शिक्षकाची नोकरी करतालो. बाळ गगाधर टिळकाचें परंपरीक संस्कृत अध्यन घरांतूच जालें. 1866 वर्सा गंगाधरपंताची बदली पुण्याक जाली. ताका लागून टिळक आपल्या आवय-बापय वांग़डा पुण्याक आयलो. पुण्याक येतकच थोड्याच दिसांनी टिळकाचे आवयक मरण आयलें आनी गंगाधरपंताची परतून ठाण्याक बदली जाली. ताचे पयलीं 1871 वर्सा कोंकणांतल्या लाडघार गांवच्या बल्लाळ कुटुंबांतले सत्यभामाबई कडेन ताचे लग्र जालें. तिचें कुळारचें नांव तापीबाई. टिळकाक तीन धुवो आनी तीन पूत अशीं स अपत्यां जालीं. 

1873 वर्सा टिळकान डॅक्कन कॉलेजींत प्रवेश घेतलो आनी 1876 वर्सा बिएची परिक्षा गणीत विशय घेवन पयल्या वर्गांत पास जालो. बिए जातकच ताणें कायघाचो अभ्यास करून 1879 वर्सा तो एलएलबीची परिक्षा पास जालो. गंगाधरपंताचो संस्कृताचो व्यासंग आनी अध्यान वेवसायाक लागून ल्हानपणांतूच टिळकाच्या मनाचेर हिंदू आचारविचारांचे खोलायेन संस्कार जाल्ले. फुडें डॅक्कन कॉलेजांत शिकतना गोपाळ गणेश आगरकर हाचे कडेन ताची इशटागत जाली.

मिल आनी स्पॅनसर ह्या अस्तंती विचारवंतांचो ह्या दोगांयचेर खूब प्रभाव पडलो. आपले भोंवतणचे परिस्थितीचो,समाजाचे आनी देशाचे अवस्थेचो गंभीरपणान ते विचार करुंक लागले.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लोकमान्य_टिळक&oldid=171869" चे कडल्यान परतून मेळयलें