लोकसाहित्य

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

साने गुरूजी, कमलाबाई देशपांडे, सरोजनी बाबर हे मराठी लोकासाहित्याचे सुरवेचे अभ्यासक आनी संकलक आसात. ना. गो. नांदापूरकर (माहेरचे मराठी, मराठीचा मोहोर), डॉ. यु. म. पठाण (मराठवाडयांतील लोककथा), सरोजनी बाबार (बाळराज, तीर्थांचे सागर) हांणी लोकसाहित्याचें संकलन केलां. पूण मराठी लोकसाहित्याच्या अभ्यासाक रा. चि. ढेरे ( लोक संस्कृतीची क्षितिजे, संत साहित्य व लोकसाहित्यः काही अनुबंध), दुर्गा भागवत (लोकसाहित्याची रुपरेखा), प्रभाकर मांडे (लोक साहित्याचे अंतःप्रवाह, लोक साहित्याचे स्वरुप), ग. ना. मोरजे हांणी शास्त्रीय आनी सिध्दांतीक मूळावण घालें. महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समिती, लोकसाहित्य संशोधन मंडळ, औरंगाबाद ह्यो संस्था लोकसाहित्याच्या संशोधनाचो वावर करतात. - डॉ. रवीन्द्र ठाकूर

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लोकसाहित्य&oldid=177276" चे कडल्यान परतून मेळयलें