वखदी झाडां

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वखदी झाडांची वळख[बदल]

रानांतली वा घरगुती खंयचीय वनस्पत वा द्रव्य हांचो वखद म्हूण उपेग जाता ताका वखदीं झाडां अशें म्हणटात.आदल्या काऴार आमचे पुर्वज रोग बरे करपा खातीर झाडां -पाल्याचो मोट्या प्रमाणांत उपेग करताले.ज्या जाग्यार वैजकीय सेवेची तात्काऴ सोय ना अश्या गरजेच्या वेऴार ह्या झाडाचो वापर करतालें. [1]

वखदी झाडां आनी तांचो वापर[बदल]

तुऴस:तुऴशीक पुराण काऴासावन धार्मिक स्थान प्राप्त जाला. धवी आनी काऴी अशें तुऴशीचे दोन प्रकार आसात.ह्या झाडान खुपशे वखदी गूण आसात.तुऴशीचे झाड आमच्या घरा सामकार आशिल्यान आमकां तिचो घरगुती वखदांनी मोट्या प्रमाणांत उपेग करपाक मेऴटा.थंडी - खोंकली जाल्यार तुऴशीची केसरां कसायान घालून घेतल्यार थंडी बरी जाता.तकली दुखल्यार तुऴशीच्या पानांच्या रोसाचे दोन थेंबे नाकांत घालतात.कान दुखल्यार हो रोस कानांत घातल्यार कानदुखप थांबता.पेकूंनाशिल्ल्या घाव्यार तुऴशीचो रोस घातल्यार घावो बेगीन बरो जाता.सदां सकाऴी तुऴशींची चार - पांच पांना चाबून खाल्ल्यार आंगातले रक्तभिसरण सुदारता तशेंच रक्तांतले दोश कमी जावपाक मदत जाता आनी पचनक्रिया वाडून भूक बरी लागता.

अडुऴसो[बदल]

सादारण तीन मिटर उंचायेच्या ह्या झाडाक धवीं फुलां आनी बारीक सांगो जातात.काऴ्या पानांची,धव्या पुलांची आनी तांबड्या फुलांची अशें हे झाडाचे तीन प्रकार मेऴटात.संदर्भ[बदल]

  1. 101 वखदी उपाय, अर्चना गांवकार
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वखदी_झाडां&oldid=177249" चे कडल्यान परतून मेळयलें