वझे, प्रभाकर विश्र्वनाथ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वझे, प्रभाकर विश्र्वनाथ : (जल्म: ७ ऑगस्ट १९३२, अस्नोडा - बारदेस).

सुटकेझुजारी. ताणें इंग्लिशींतल्यान माध्यमिक मेरेन शिक्षण घेतलें. तो आझाद गोमंतक दल संघटनेचो वांगडी आशिल्लो. सुटके झुजाच्या काळांत लोकांक सुटके झुजाचें म्हत्व पटोवन दिवप, वण्टीपत्रकां लावप, तिरंगी बावटे लावप असलीं कामां तो करतालो. ८ फेब्रुवारी १९५५ ह्या दिसा अस्नोडा पोलिस ठाण्यार हल्लो करपांत ताचो हात आशिल्लो ह्या निमताखाल पोलिसांनी ताका अटक केलो. तशेंच कांय पत्रकां आनी तिगंगी बावटे ताचेकडल्यान जप्त केले. पोलिसांनी ताका धरून बरोच मार दिलो आनी प्रादेशिक लश्करी न्यायालयामुखार उबो करून दोन वर्सां बंदखणीची ख्यास्त दिली. बंदखणींतल्यान सुटका जाल्या उपरांतय तो राश्ट्रीय वाठारांनी वांटो घतालो. १९७२ वर्सा भारत सरकारान ताम्रपट दिवन सुटके झुजांतल्या ताच्या वावराचो भोवमान केलो. [1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड 4