वाझ, जासिंत

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
जासिंत वाझ

वाझ, जासिंत : (जल्म : २७ एप्रिल १९१९, मांडूर).

नामनेचो कांतारीस्त (गायक), आनी लोकप्रिय तियात्रिस्त (नाटककार). ताचो बापूय क्रास्टो वाझ हो बरो तियात्र दिग्दर्शक आशिल्लो. ताचें मळावें शिकप मांडुराक जालें. मुखावयलेम शिक्षण घेवपाखातीर ताणें मुंबयच्या चंदनवाडी लिटल फ्लॅावर स्कुलांत प्रवेश घेतलो. भुरगेपणासावन तो कांतारां (पदां) रचतालो. स्कुलाच्या प्राचार्यान कांतारीस्त म्हणून ताका पयलो वयलो माचयेर हाडलो. फुडें ताणें तियात्रांनी ल्हान - व्हड भुमिका करपाक सुरवात केली. पिरायेच्या २७व्या वर्सा 'हांव तुजो घरकार' ह्या तियात्रांत एक मुखेल भुमिका करून ताणें लोकांच्यो मदरो आपले वटेन ओडून घेतल्यो. सुरवेक ताणें गंभीर भुमिका केल्यो. पूण फुडाराक तो विनोदी नट म्हणून मुखार आयलो. दियोगिन्यू द् मेलो हाणें ताका १९६०त गोयांत हाडलो. 'शेवट अब्रू चुकतल्याचो' हो ताचो तियात्र बरोच गाजलो. आपल्याक फावो तशो विनोदी भूमिका मेळनात तें पळोवन ताणें स्वताच विनोदी तियात्र बरोवपाक सुरवात केली, आनी एका फाटोफाट २८ तियात्र बरोवन माचयेर हाडले. ते बरेच गाजले आनी ताच्या कामाची तुस्त - तोखणाय जाली. १९५९त ताचो 'कुन्याद आनी माना' हो तियात्र सगळ्यांक मानवलो. उपरांत ताणें तो तियात्र आफ्रिकेंत मोंबासा, नायरोबी, नाकास, आरूशा, तांगानिया, मोशी, दारुसालम हांगा व्हरून ताचे २४ प्रयोग केले. १९७६त ताणें बारीन, कुवेट, ओमान, मस्कत ह्या आखाती देशांनी आपले तियात्र व्हरून जैतीवंत केले.

'आमचें नशीब', 'म्हजी घरकान्न', ह्या कोंकणी सिनेमांतल्यो विनोदी भुमिका करून प्रेक्षकांकडल्यान ताका व्हड तोखणाय मेळ्ळ्या.

लोकांनी ताका 'तियात्रीस्तांचो राजा' अशी पदवी दिली. चिकाटेन ताणें माचयेची साधना करून गोंयच्या गांवां कणकणीं आपले तियात्र दाखयले. मदीं ७ वर्सां ताणें 'ओमिसारा द् गोवा' म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्रार नोकरी केली. नोकरे उपरांत परत ताणें आपलें लक्ष तियात्राचेर केंद्रित केलें. आयजमेरेन ताच्या तियात्रांचे ५ हजांरावयर प्रयोग जाल्यात. तितल्याय प्रयोगांत ताणें भुमिकाय केल्यात. ताणें सुमार २ हजार कांतारां रचल्यांत. एच्.ए्म. व्ही कंपनीन ताच्या कांताराच्यो ध्वनीमुद्रिका काडल्यात आनी त्यो बऱ्योच गाजल्यात.

गोंय कला अकादमी आनी सिनेटायम्स (प्रकाशन संस्था) हांचे पुरस्कार ताणें जोडल्यांत. मुंबयच्या सिनेटायम्सान ताका 'कोंकणी पालकाचो चार्ली चाप्लीन' तर टायम्स ऑफ इंडियान 'कॅामेडीचो राजा' अशें पाचारून ताची तुस्त-तोखणाय केल्या.


पळेयात[बदल]

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jacinto Vaz
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वाझ,_जासिंत&oldid=161303" चे कडल्यान परतून मेळयलें