वामन पंडित

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वामन पंडित

वामन नरहरी शेष हाजो जल्म 1636 या वर्सा जालो. हाजो जल्म नांदेड हांगा जालो. हाजया आवयले नांव लक्ष्मबाई आनी बापायले नांव नरहरी. ल्हानपणासावन वामन हो बुंदवंत. ल्हानपणानूच ताणे फारशी भाशेचो अभ्यास केल्लो. तो कांय दीस विजापूराल्या बादशाहाच्या दरबारांत आशिल्लो. पूण बादशाह ताका मुस्लीम करपाक पळयता, हें लक्षांत आयले उपरांत तो थंयसून पळ्ळो. कंय दीस भिक्षा मागून जगलो. एका मध्वमती गुरूलागी तो वेद आनी शास्त्रां बरे तरेन शिकलो. जाका लागून ताणें पूर्वपक्ष आनी उत्तरपक्ष अशें करून जायत्या जाग्यार वादविवादांत जैत मेळयलें. वामन पंडित हो दैतमतवादी आसलो. पूण ब्या गिन्यानानताचें समाधान जालें ना. तो जायत्या जाग्यार आनीक मता तपासपा खातीर भोंवत रावलो. जायत्या शास्त्री पंडितांच्यो ताणें गांठीभेटी घेतल्यो. पूण ताका निराशा गावली. तो इतलो निराश जालो की, आत्महत्या करपाचे यत्न ताणें केले. फुडें मलयाचल पर्वताचेर ताका एक यती मेळ्ळो, जाणें ताका पूर्ण गिन्यान दिलें. ताका लागून उच्च दज्याचें काव्य ताका स्फुरलें. ताणें स्वताचें काव्य बरयलेंच पूण संस्कृतांत आशिल्लें काव्य ताणें मराठींत हाडलें. भर्तृहरली शतकां, गंगालहरी, समश्र्लआकी गीतां हीं काव्यां ताणें अणकारीत केली. लोकाच्या आग-या वयल्यान ताणें गितेचो अणकार केलो. जाचे नांव यथायर्थदीपिका. कड्डी भक्ती कांय कामाची ना, गिन्यान आसलेली भक्तीच मोक्ष मेळेवपाक उपेगाक येता हें मत ताणें मांडलें. मोरोपंतान म्हणिल्ले प्रमाण सुश्र्लोषक वामननाचा अशें ताजें काव्य आसलें.

जल्म[बदल]

वामन नरहरी शेष हाजो जल्म 1636 या वर्सा जालो. हाजो जल्म नांदेड हांगा जालो

नाती[बदल]

हाजया आवयले नांव लक्ष्मबाई आनी बापायले नांव नरहरी.

संवसारीक जीण[बदल]

ल्हानपणासावन वामन हो बुंदवंत. ल्हानपणानूच ताणे फारशी भाशेचो अभ्यास केल्लो. तो कांय दीस विजापूराल्या बादशाहाच्या दरबारांत आशिल्लो. पूण बादशाह ताका मुस्लीम करपाक पळयता, हें लक्षांत आयले उपरांत तो थंयसून पळ्ळो. कंय दीस भिक्षा मागून जगलो. एका मध्वमती गुरूलागी तो वेद आनी शास्त्रां बरे तरेन शिकलो. जाका लागून ताणें पूर्वपक्ष आनी उत्तरपक्ष अशें करून जायत्या जाग्यार वादविवादांत जैत मेळयलें. वामन पंडित हो दैतमतवादी आसलो. पूण ब्या गिन्यानानताचें समाधान जालें ना. तो जायत्या जाग्यार आनीक मता तपासपा खातीर भोंवत रावलो. जायत्या शास्त्री पंडितांच्यो ताणें गांठीभेटी घेतल्यो. पूण ताका निराशा गावली. तो इतलो निराश जालो की, आत्महत्या करपाचे यत्न ताणें केले.

वावर[बदल]

फुडें मलयाचल पर्वताचेर ताका एक यती मेळ्ळो, जाणें ताका पूर्ण गिन्यान दिलें. ताका लागून उच्च दज्याचें काव्य ताका स्फुरलें. ताणें स्वताचें काव्य बरयलेंच पूण संस्कृतांत आशिल्लें काव्य ताणें मराठींत हाडलें. भर्तृहरली शतकां, गंगालहरी, समश्र्लआकी गीतां हीं काव्यां ताणें अणकारीत केली. लोकाच्या आग-या वयल्यान ताणें गितेचो अणकार केलो. जाचे नांव यथायर्थदीपिका. कड्डी भक्ती कांय कामाची ना, गिन्यान आसलेली भक्तीच मोक्ष मेळेवपाक उपेगाक येता हें मत ताणें मांडलें. मोरोपंतान म्हणिल्ले प्रमाण सुश्र्लोषक वामननाचा अशें ताजें काव्य आसलें.

[1]

  1. संदर्भ भांगरभूय दिसाळें 9 April 2017 Sunday
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वामन_पंडित&oldid=176432" चे कडल्यान परतून मेळयलें