वास्को सप्तक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वास्को सप्तक म्हळ्यार देव दामोदराचो भजनाचो उत्सव. हो उत्सव सात दिस चलता म्हूण ताका सप्तक म्हणटात. [1]

श्रावण म्हयन्यान नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार श्रावण शुध्द पष्ठी ह्या दिसा सप्तकाक सुरवात जाता. दनपारच्या बारा वरांचेर जोशी घरांतलो मुखेली देव दामोदराच्या पांयाकडेन नाल्ल दवरता आनी भजनाक सुरवात जाता. थळावे लोक आनी भजनी कलाकार भजनाक सुरवात करता तेन्ना सप्तकाक उबे रावले अशे म्हणटात. हे भजन एकफाटोफाट २४ वरां थांबनासतना चालूच उरता. थळावे भजनी कलाकार तशेंच गोंयातल्या हेर वाठारांतले आनी गोंयाभायले कलाकार आपल्या भजनानी सप्तकाची सोबा वाडयता. वेगवेगळे भजनी कलाकार येवन भजन गायतात. सप्तकाच्या राती मुरगांव पतन न्यास फैलवाले कामगार संघ, नाभिक समाज, दैवज्ञ ब्राम्हण समाज, बाजारकार समिती, विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज आनी गडेकार समितीचे भाव दिंडी घालीत पार ‍‍(पौराणीक चीत्रां) देवळाकडेन हाडटात. [2]

दुसऱ्या दिसा सप्तकाची समाप्ती जाता. गेल्या वर्साचो नाल्ल व्हरुन दर्यान सोडटात. एकलो कोणूय नाल्ल धरता आनी ताच्या फाटल्यान थळावे दादले नाचत आनी भजन गायत वयता. दर्यान नाल्ल सोडल्या उपरांत एकामेकांक भिजयतात. दर एकल्याच्या कपलाक पिंजर लायता, गळ्यान हार घालता आनी उपरांत ते 'गोपाळ काला गोड जाला' अशे म्हणीत नाचत देवळान येता. देवळान पावल्या उपरांत भट गाराणे घालता आनी आनी सग्ळ्यांक प्रसाद दिता.[3]

इतिहास[बदल]

1896 वर्सा वास्को प्लेगाची धाम पातळ्ळी आनी ताका लागून लोक मरपाक लागलें. उपरांत थळाव्या लोकांनी शिवाचो अवतार आशिल्ल्या देव दामोदराक उलो मारलो. लोकांनी झांबावले आशिल्ल्या देव दामोदराच्या देवळांतल्यान प्रसाद म्हूण नाल्ल हाडलो आनी ताची स्थापना केली. ताची पयली स्थापना पोरन्या माता इश्कोलान केल्ली. थळावे दर दिसा त्या नाल्लाची पुजा करपाक लागलें. देव दामोदराच्या कृपेन प्लेगाची धाम पयस जाली आनी लोक बरें जावपाक लागलें. वास्कोच्या लोकांनी देव दामोदराची मुर्ती स्थापन करपाचें चिंतले तेन्ना वास्कोचो फामाद उद्योजक अनंत सुबराय जोशी हाणें आपल्या घराचो एक भाग देव दामोदराच्या मुर्ती स्थापने खातीर दिली. दामोदराची मुर्ती तांच्या एका घराच्या भागान स्थापीत केल्ली आसा. तेन्ना सावन वास्कोचे थळावे लोक देव दामोदराचो भौवमान करपाक 24 वरां भजन करपाक लागलें आनी ही परंपरा अशीच चालू आसा.

स्पतकाची फेरी[बदल]

सप्तकाच्या निमतान वास्को शहरान व्हडली फेरी भरता. आदी फेरयेक फक्त एक वा दोन खाज्याची दुकानां आसताली पूण काळाबरोबर ती वाडत गेली. खाजेकार, चणेकार, खेळणीवालो, लाकडी वस्तू, कपड्याची, फुलांची, अशी साबार तरांची दुकानां आयज आमकां फेरयेक दिसता. स्पतकाच्या निमतान पुराय वास्को शहर गजबजलेलो आसता. तशेंच सप्तकाच्या निमतान वास्को शहरान वेगवेगळेकडेन संगिताची मैफील तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता.

संदर्भ[बदल]

  1. http://lists.goanet.org/htdig.cgi/goanet-goanet.org/2013-July/538335.html
  2. feast, festival and observances of goa- Maria de Lourdes Bravo da costa Rodrigues
  3. http://www.goatourism.gov.in/festivals/hindu-festivals/192-vasco-saptah
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वास्को_सप्तक&oldid=177242" चे कडल्यान परतून मेळयलें