वास्तुशांती

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वास्तुशांती वास्तुपुरसाचें प्रसन्नतेखातीर आनी बांदिल्ल्या घरांत यजमानाक आयुश्य, आरोग्य, निर्विघ्नता, संपत्ती ह्या गजालींची प्राप्ती जावपाखातीर ज्यो धर्मीक विधी करतात ताका वास्तुशांती अशें म्हण्टात. मत्स्यपुराणांत अध्याय २५३ ते २५७ हातूंत नवीं वास्तु निर्माण केल्या उपरांत शांती करपाचो विधी सांगला.पयलीं म्हत्वाच्या कार्याविशींचें बांदावळीचो आराखडो आनी देवक दवरपाचो विधी भटाकडल्यान करून घेवन फुडलें कार्य करतात. वास्तुशांतीचें स्थापणुकेखातीर दोन चवकोनि वेदी तयार करतात.तांतुंतल्या उत्तर वेदिच्या चारूय कोनशांनी खिळें मारून, कुशीक भात दवरून अग्निस्थापना करतात ताका वास्तूमंपळ म्हण्टात. वेदीचेर शिखी,पर्जन्य, जयमत अशा ४५ देवतांचें आवाहन करतात. वास्तुदेवता हो एक दादलो आसा, अशी कल्पना करून ताच्या वेगवेगळ्या अवयवांच्या जाग्यार देवतांची स्थापनां करून वास्तुमंडलाच्या मदल्या भागार वास्तुपुरसाची प्रतिमा दवरून सगळ्या देवतांसयत ताची पुजा करतात आनी होमाच्यावेळार ग्रहांखातीर समिधा, चरूं आनी आज्य हांचें हवन करतात.ह्या वास्तुमंडलांतल्या देवतांखातीर रूमडाच्यो समिधा, तीळ, पायस आनी आज्य हांची आहुती दितात.वास्तोष्पी हे मुखेल देवतेखातीर वयल्या चारूय हविर्द्रव्याची दर एकी १०८ आहुती दितात.तेचपरी वास्तोष्पतिसुक्तांन वास्तोष्पतीखातीर बेल ओंपतात. होमा उपरांत सगळ्या देवतांक चरुचो बळी दितात.उपरांत यजमान आनी ताची घरकान्न न्हावन धुवन नवीं वस् न्हेसतात.उपरांत ब्राह्मण यजमान दांपत्याचेर तांच्या घरच्यांसयत ऋत्विज अभिशेक करतात.तिनपोडी सूत घेवन पवमान आनी राक्षोघ्न हीं सुक्तां म्हणत नव्या घराभोंवतणी गुठलायतात.त्या वेळार, यजमान आनी ताची घरकान्न उदकाची धार धरीत घराभोंवतणी प्रदक्षणां घालतात आनी घराचे आग्नेय दिकेच्या सालाच्या कोनशाक फोंडकूल खणटात.एके पेटयेंत सात धान्यां, धंयभात,फुलां आनी शेळो ह्यो वस्तू घालून तातूंत वास्तुपुरसाची मूर्तब दवरतात.त्या वेळार मंगल वाद्दां वाजयतात.उपरांत ती पेटी फोंडकुलांत दवरून वास्तुपुरसाची प्रार्थना करतात आनी खड्डो मातयेन पुरयतात.उपरांत यजमान भटाक दक्षणां दिवन शांतिविधी सोंपयता. थारायल्ल्या म्हूर्तार घर प्रवेश(गृहप्रवेश)करतात.तेन्ना यजमान धंय़,अक्षथआ,गंध,फुलां आनी उदक घाल्ली कळसुली हातांत घेवन ब्राह्मणाच्या(भटाच्या)फाटल्यान चलत घरांत प्रवेश करता. त्या वेळार गृहा मा बिभीत ह्या मंत्राचो जप करतात. गृहप्रवेश केल्या उपरांत यजमान गणपतिपूजन आनी पुण्याहवाचन करता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वास्तुशांती&oldid=177241" चे कडल्यान परतून मेळयलें