विन्सेंंट दूमिंगोस जेरोनिमो फोनाडींस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जल्म[बदल]

बाब विन्सेंट हांचो जोल्म सेतबाच्या 30 वेर 1944 हया वर्सा कुलाबा, नलाबार हिल मुंबय, हांगा जालो.


तियात्रिस्त[बदल]

तो एक फामाद तियात्रां बरोवपी दिग्दर्शक आनी तियात्रांनी भाग धेवपी कलाकार. ताणीं आंता मेरेन जायतीं नामनेची तियात्रां बरयल्यात. देखीक पायचें जुरामेंत, दोलीचों केंस्तांव, निमिलेकी व्होकल, हेचं म्होजें नोशीब, रक्तान भोल्लेकी सूरी, काळोखातलो गूट, गुन्यावकारी, शिराप आनी म्हजी सून.


वावर[बदल]

तशेंच बाब विन्सेंट हाणीं जायत्या तियात्रांनी वांटोय धेतिल्लो आसा. देखीक सायबिणीच्यो सात दुखी, असनोडेचो किस्तुलो, सा.फिन्सिस झेवियस, मेरी मेगडालीन, काकूट, अबदुल नारायण डिसौझा, हिमटयाचे भोगणार, राखणो, बुराक पडलेलो रस्तो, भुरगीं ओ भांगर, न्हय आदी. त्याभायर बाब विन्संट हांणी गोंयांत, पुण्या आनी मस्कट हांगा सुमार अंयशावयर कातारां रचयल्यात आनी गायल्यात.