मजकूराशीं उडकी मार

विमान शास्त्र

विकिपीडिया कडल्यान

विमान शास्त्र आनि वायुगतिकि (Aerodynamics)[बदल]

वायुगतिकि (Aerodynamics) गतिविज्ञानालॆं तॆं शाखॆ आासा, खंच्यांत वायु आनि अन्य गॅसी तरळ (gaseous fluid) हांच्यार ज़ातल्या बळांचॆं अध्ययन ज़ाता। या विषायानिमित्तिच़ मुखार वच़ुन वायुयानालि कल्पना मुखार आयलि।

विमान शास्त्र

सदंर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विमान_शास्त्र&oldid=202342" चे कडल्यान परतून मेळयलें