विश्वनाथन आनंद

विकिपीडिया कडल्यान
विश्वनाथन आनंद

आयुश्यक्रम[बदल]

विश्वनाथन आनंद हाचो जल्म ११ डिसेंबर १९६९ ह्या दिसा जालो . विश्वनाथन आनंद हाचे नांव आनंद आनी विश्वनाथन हे ताचे आड नांव जावन आसा. ताचो जल्म चन्नाय‌, तमिलनडु हांगा शारांत जालो आनी हांगाच तो व्हड जालो. ताच्या बापायक लोक कृष्णा विश्वनाथन म्हुण वळखताले तो दक्षिण रेलवे खातयाचो मुखेली आसलो. आनि ताचे आवयचे नांव सुशिला आसले. ताचिआवय एक व्हड बुद्धिबळ खेळगडी. ति बुद्धिबळाच्यो सर्तिचश चुकयनासली.

शिक्षण[बदल]

आनंदान पयले पावट आपले आवयकडल्यान बुद्धिबळ खेळपाक सुरवात केली. आपल्या आवयक तो आपली पयली शिक्षक असो मानता. ताची आवय आनंदा परस बुद्धिबळ खेळांत हुशार आसली अशें म्हणतात. आनंद ल्हान आसतनाच ताचें आवयन ताका बुद्धिबळ खेळपाची रूच लायल्ली. आनंद आपल्या दोंन भयण भांव परस सगल्यान धाकलो आसले कारणान ल्हान आसतना ताची चड अपुरबाय जाल्ली. आनंदान स वर्साचो आसतनाच बुद्धिबळ खेळपाक सुरवात केल्ली.

विश्वनाथन आनंद हाणि आपले शिक्षण डॉन बॉस्को मॅट्रिकुलेशन हाय सेकेंड्री स्कूल हातूंत पुराय केले.

सर्तेनी मेळ्ळिल्ले पुरस्कार[बदल]

विश्वनाथन आनंद पांच पावट अंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ वस्ताद २००२ वर्स मेरेन राविल्लो आसा. ताणे एलॅक्सै शिरोव हाका हरोवन स-व्या खेळाक २००० वर्सा (FIDE) अंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ वस्तादपण मेळोवन घेतली. आनी हे पद ताणे२००२ वर्स मेरेन सांबाळ्ळे. ते उपरान आनंद अनिर्विवाद विश्व वस्ताद २००७ ह्या वर्सा हे पद मेळोवन घेतले आनी व्लादिमीर क्रैमनिक हांचे कडल्यान २००८, वॅस्लिन तोपालाॅव २०१०, बॉरिस गॅलफॅन्ड २०१२, मेरेन राखले. २०१३ ह्या वर्सा आनंद मॅगनस कार्लसन ह्खा खेलगड्या कडल्यान हरले. तसोच २०१४ ह्या वर्सा मॅगनस कार्लसन हाचे कडल्यान दुसरे पावट हरलो.

प्राप्ती[बदल]

क्रामनिक, तोपालॉव आनी गॅरी कासपारॉव हांचे फाटल्यान २००६ ह्या वर्सा आनंद इतिहासांतलो २८०० एलॉ मार्क फि.डे. सर्तित चवथो बुद्धिबळ खेळगडी म्हुण परजळ्ळो. ताणे २१ म्हयन्याक आपले पयले पद सांबाळ्ळे. विश्वनाथन आनंद सगळ्यापरस बेगीन खेळपी म्हुण वळखतात. १९८० ह्या वर्सा ताच्या आयुश्यक्रम सुरु जावचे पयली तो पयलोंच एक फामाद खेळगडी जाल्लो. ताणे फि. डे. अंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तित २००३ आनी २०१७ आनी वल्ड बल्टिस कप २००० अशे जायते ईनाम मेळोवन घेतल्या.‌ विश्वनाथन आनंद पयलो खेळगडी जाणे १९९१-९२ हया वर्सा राजिव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेळोवन घतलो.

संदर्भ[बदल]

https://en.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विश्वनाथन_आनंद&oldid=214080" चे कडल्यान परतून मेळयलें