विष्णूदास भावे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

विष्णूदास भावे

वळख[बदल]

विषणूदास भावे हांचो जल्म 1818 ह्या वर्सा जालो. तांचो पुराय नाव विष्णू अमृत भावे. भावे हे चितामणराव म्हणजेच अप्पासाहेब पटरदन हांचे लागी काम करताले. तांका काणयो, कविता बरवपाचो पयली पासून नाद आशिल्लो.

कॆल्ली कामा[बदल]

1842 वर्सा जेन्ना भागवत नावाची कर्नाटकांतली कानडी नाटक कंपनी सांगलींत आयल्ली, तेन्ना तांचे नाटक कंपनी सांगलींत आयल्ली, तेन्ना तांचे नाटक पळोवन पटवर्दन हांका हेंच नाटक मराठींत केलें जाल्यार बरें जातलें अशें दिसलें. तांच्यानी तें काम भावे हाणी अणकार करच्या परस स्वताच एक नाटक बरयलें आनी पटवर्दनाक दाखयलें हेंच तें पयलें नाटक 1843 ह्या वर्सा तयार जाल्लें सीता स्वयंवर. ताचे उपरांत भावे हाणी रामायण या विशयाचेरूच दा नाटकां बरोवन सांगली संस्तानांत सादर केलें. भावे हांच्या नाटकांनी पघ बरेंच आसतालें.

जाल्ल्यो अडचणी[बदल]

फुडें पटवर्दन हांका मरण आयले उपरांत तांका सांगली संसस्ताना कडत्यलान पयशे मेळना जाले. तेन्ना भावे हाणी गांवांगांवांनी नाटका व्हरपाचें तारायलें.बरीच अडचण येताली तरी ताणी ही नाटकां सगल्या गांवांगांवांनी व्हेली.1861 मेरेन भावे हाणी हो नाटकाचो वेवसाय केलो. उपरांत तांचेकडेन जाण्टेपणांत शक्य जायना जालो.भावे हांचे मरण प्लेग ह्या पसरपी रोगान 09 ओगस्ट 1901 या दिसा जालें.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विष्णूदास_भावे&oldid=176459" चे कडल्यान परतून मेळयलें