वेवसायीक तियात्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

वेवसायीक तियात्र हें अशें तियात्र जातूंतल्यान येणावळ मेळटा आनी येणावळीचींच मोख दवरून ते बसयल्ले आसतात. तियात्राचो दिग्दर्शक,कांतारिस्त,नायक तियात्र हो एक वेवसाय म्हण निवडटा.

जल्म[बदल]

१८९२ तियात्राची सुरवात जाल्ली. १०० वर्साचो काळ तियात्र हूपलो. हया मजगती लोकांच्या मनांत तियात्राविशीं मोग, आपूलकी निर्माण जाली. पयली तियात्र फक्त क्रिस्तांव समाजाक वेटाळो घालून आशिल्ले. तियात्र फक्त क्रिस्तांव समाजापुरतोच मर्यादींत आशिल्लो.हो प्रकार तांचोच असो लोकांचो समज आशिल्लो. पूण जसो-जसो काळ बदलत गेलो तसो समाजूय बदलत गेलो. हेर धर्मांचे लोकूय तियात्राकडेन ओडपाक लागले.हिंदू तशेंच हेर जातीचे लोक तियात्रांत दिसपाक लागले. आनी तियात्र सर्वधर्म समभाव जालो.[1]

उदरगत[बदल]

ह्या सगळ्यांनी मेऴून तियात्राक एका उंचेल्या पांवड्यार पावयला.तशेंच वेवसायाच्या नदरेंतल्यान बळिश्ट केला. अशे कितलेशेंच तियात्रिस्त आसात जे आवड म्हण तियात्रांत काम करतात. पूण तेच बरोबर ते आपल्या पोटा-पाण्याचे साधन म्हण तियात्रांनी काम करतात.[2]

सर्तीतले तियात्र आनी वेवसायीक तियात्र हांचे मदी खूब फरक आसा. सर्तील्या तियात्रांनी कांय नेम, बंदना आसतात. आनी सर्तींत वांटेकार जावप्यांनी ते पाळप खूूब गरजेचे आसता. पूण वेवसायीक तियात्रांनी अशें नासता हातूंत तांका कसलीच बंदना वा नेम आसना.

वेवसायीक तियात्र दिसानदीस चडूच अवास्तव, अडेचो आनी हिंदी फिल्मांवरी भडक जावंक लागला. हिंदी गल्लो भरू फिल्माकडेन गोंयचो तियात्र सर्त करूंक लागला हे नितळ बरें जाणवल्या बगर रावना.[3]

आयज तियात्राच्यो सी.डी, वि.सी.डी बाजारान मेळटात. माचयेर शॉ जातातच त्याच बरोबर सी.डी, वि.सी.डी ची विक्री जाता तशी तांकां येणावळ मेळटा.

प्रिन्स जाकोब,मारियो मिनेझिस, आनिल पेडणेकार हे कांय नामनेचे वेवसायीक तियात्रिस्त.
==संदर्भ:-==

  1. तियात्राचो इतिहास, प्रकाश थळी
  2. कोंकणी भास ,साहित्य आनी संस्कृताय
  3. तियात्राचो इतिहास, पान ६५,प्रकाश थळी
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वेवसायीक_तियात्र&oldid=177260" चे कडल्यान परतून मेळयलें