व्यंकटेश माडगूळकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

व्यंकश माडगूळकर

जल्म[बदल]

व्यकटेश दिगंबर माडगूळकर हांचो जल्म 06 जुलय 1927 दिसा माडगूळ गांवांत जालो तांचें मुळावें शिक्षण जालें उशें आसून लेगीत तांचें वाचन,अभ्यास खुब्ब आशिल्लो. पोटापाणया खातीर तांणी पत्रकारिता कोली.त्याच वेळार तांचो ‘माणदेशी माणसे’ हो काणयांचो सग्रह खुब्ब गजलो.

जिवीत[बदल]

मागीर गावाकडल्या गोष्टी,हस्ताचा पाऊस,सीताराम एकनाथ, काळी आई, जांभळीचे दिवस हे ताचें काणयांचे संग्रह प्रसिद्द जाले 1924 वसा व्यंकटेश माडगूळकर हांणी स्वतंत्रतायेच्या लडयांत उडी घेतली

अणभव[बदल]

तांचे अणभव तांणी कोवळे दिवस हे कादंबरेंत बरयल्यात बनगरवाडी, वावटळ,पुढचं पाऊल,करूणाष्क,सत्तांतर अशयो तंच्थो कांय फामाद कांदबयो तांणी बरियल्लया काणयांचो अणकार डॅनमाकीर जर्मनीयी, जपानी आनी रशियी भाशांनी जाल्यात प्रवास एका लेखकाचा हें आत्मचरित्रूय तांणी बरयलां तांकां जायते पुरस्कार फावो जाल्यात 28 ऑगस्ट 2001 दिसा ते भायर पडले.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभूंय. दिसाळें. 23 एप्रीक 2017.